Collecte voor HandicapNL

Foto: HandicapNL

Van 26 september tot en met 2 oktober 2021 vraagt HandicapNL (voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten) uw steun.

Vele enthousiaste collectanten gaan in Bergen op Zoom op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een verstandelijke beperking. Alle mensen met een verstandelijke beperking vinden het geweldig dat zij, net als u, kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Zij genieten daar met volle teugen van, maar daar is veel geld voor nodig.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend je weg te gaan en vrienden op te zoeken. Waar ontmoet je elkaar? En altijd afhankelijk van vervoer heen en terug, een kostbare zaak. De ontspanningsavonden van KansPlus Bergen op Zoom zijn voor vele verstandelijk gehandicapten onmisbaar geworden, een heerlijke uitlaatklep. Dat is waar de opbrengst van de collecte in Bergen op Zoom aan besteed wordt.

“De opbrengst en de relevantie van de collecte zijn heel zichtbaar en tegelijk dierbaar. Het motiveert enorm, om de collecte zo groots mogelijk te organiseren”, aldus Cees van Gent, de nieuwe drijvende kracht achter de organisatie van de collecteweek in onze stad.
Geef uw bijdrage aan de collectant, scan de QR code op de collectebus of maak uw gift over op IBAN: NL89 RABO 0394 386 000 tgv HandicapNL te Odijk. Hartelijk dank voor uw steun namens organisatie Handicap NL in Bergen op Zoom en de collectanten!

HandicapNL

In Nederland zijn ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking. Zij ervaren veel overeenkomstige problemen. Ze voelen zich eenzaam. Ze zijn afhankelijk van zorginstanties. Raken verstrikt in ingewikkelde regels, en hebben weinig eigen regie. Dat kan én moet beter.

HandicapNL ondersteunt projecten die mensen met een beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Ook steunen we projecten die familie en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Wij dagen de samenleving uit om open te staan voor mensen met een handicap. Want iedereen verdient een eerlijke kans.

Kijk voor meer informatie over HandicapNL op de website handicap.nl.

 

Reacties