De revisieplanning van Doel 4 is herzien

Foto:

Op de Transparency-website heeft ENGIE Electrabel gemeld dat vrijdag is beslist om de revisieplanning van Doel 4, te herzien.

De aanleiding

In september 2017 werd de kerncentrale Doel 3 stilgelegd voor zijn geplande jaarlijkse onderhoud. Deel van het onderhoudsprogramma was een inspectie van een niet-nucleair gebouw dat zich naast het reactorgebouw bevindt en dat de reservetuigen van de centrale huisvest zoals reservepompen, een extra controlezaal, dieselgeneratoren, watervoorraden, perslucht en dergelijke.

Tijdens die inspectie werd geconstateerd dat het betonnen dak van de bovenste lokalen van dit gebouw aan renovatie toe was. Hiervoor werd revisieperiode van Doel 3 verlengd om de nodige renovatiewerken uit te voeren. Die werken zitten nog steeds op schema.

Naar aanleiding van dialoog met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wenst ENGIE Electrabel grondige inspecties uit te voeren op de gebouwen die de reservetuigen van de kerncentrale huisvesten. Deze gebouwen, die behoren tot het niet-nucleaire gedeelte van de centrale, zijn opgetrokken uit gewapend beton.

Als uitbater moet ENGIE Electrabel kunnen garanderen dat ze bestand zijn tegen alle mogelijke gebeurtenissen van interne of externe oorsprong. Binnenin deze gebouwen bevinden zich immers de veiligheidssystemen van het 2de niveau. Deze systemen worden enkel gebruikt indien er problemen zijn met de veiligheidssystemen van het 1ste niveau.

Bij Doel 3 was het beton van de bovenste lokalen van deze gebouwen verzwakt door de warme en vochtige omstandigheden daarbinnen. De renovatie is momenteel lopende. Volgens onze analyses bestaat de kans dat hetzelfde probleem zich ook stelt bij Doel 4.

Bijstellen revisieplanning

Rekening houdend met recente ervaringen bij Doel 3 en Tihange 3 heeft ENGIE Electrabel beslist om de revisieplanning bij te stellen. Zo maken ze het mogelijk om de andere eenheden ook te inspecteren en trekken ze de nodige tijd uit voor eventuele renovatiewerken.

De nieuwe planning

De geplande revisie van Doel 4 wordt vervroegd en zal beginnen op 6 augustus 2018. De geplande datum van heropstart is 15 december 2018.

De grote revisie van Doel 1 en 2 (momenteel lopende) gaat ongewijzigd door. De geplande heropstartdata blijven behouden op 1 oktober voor Doel 1 en 8 oktober 2018 voor Doel 2.

De geplande en momenteel lopende renovatiewerken aan Doel 3 gaan ongewijzigd door. De geplande heropstartdatum blijft behouden op 1 augustus 2018.

Beschikbaarheid, communicatie en veiligheid

Door bovenstaande planning aan te houden blijft een maximale beschikbaarheid verzekerd tijdens de wintermaanden. Deze kalender is vastgelegd op basis van de informatie die nu beschikbaar is en kan nog worden aangepast als gevolg van inspectieresultaten en de voortgang van de werken. ENGIE Electrabel heeft toegezegd om elke wijziging aan deze kalender onmiddellijk transparant communiceren naar de markt.

ENGIE Electrabel herhaalt dat deze vaststellingen geen enkele impact hebben op de bevolking, de werknemers of het milieu. Nucleaire veiligheid is en blijft de absolute prioriteit van de medewerkers op de site.

Reacties