Directeuren, wethouders en kunstenaars maken kunst voor het goede doel

Het wachten is nog op het afdrukken van de laatste foto, maar dan zijn alle kunstwerken die voor het goede doel geveild gaan worden ook echt af. De werken staan inmiddels geëtaleerd in de Kortemeestraat 9. U bent van harte welkom om op vrijdag 12 oktober 2018 in den Enghel deze veiling bij te wonen, aanvang 19.30 uur. Dat meldt de commissie Kunstveiling RotaryClub BoZ- Noord.

Onder deskundige leiding van Bas van Oevelen en onder toeziend oog van Notaris mr. H.J.N. Bakker, kantoorhoudende Stationsstraat 18 te Bergen op Zoom, zullen 24 kunstwerken onder de hamer gaan. Het geld wat hiermee wordt opgebracht komt ten goede aan de Flor van Putte stichting in Ossendrecht en aan The Eye Care Foundation in Nepal.
Het thema wat de koppels mee hebben gekregen is Mobiliteit.

  • Conny Helder (directeur Tante Louise) en Peter Franssen (ets) hebben samen een bijzondere ets gemaakt.
  • Gert-Jan Heeren (de Borghoek) en Don van Rooy hebben door de decorbouwers van het gezellentoneel een zevental deuren laten maken. Het idee is de ultieme vorm van mobiliteit: poorten naar andere delen van de wereld. De wereld zo klein( lees bereikbaar) dat we letterlijk niets meer nodig hebben dan een mobiele smartphone. Gert-Jan en Don hadden ook een ander goed idee, dat echter te veel voorbereidingstijd vergde. Ze zijn wel van plan het nog eens uit te gaan voerden. Zo zie je maar, van het een komt het ander…
  • De meest spraakmakende foto is de Allegorie van Goed en Kwaad gemaakt door het gelegenheidstrio bestaande uit Ed Vreman (Rabobank), Yvonne Kammeijer (politiek) en fotograaf Nick Franken. Kenmerk van een allegorie is dat je een abstract idee in verhulde vorm visualiseert. Het idee erachter is ingegeven door de drijfveren en motivatie van de makers die allen het Goede nastreven. Dat klinkt verheven maar gaat over het investeren in saamhorigheid in de samenleving, omzien naar elkaar, samenwerking met andere partijen. Luisteren naar elkaar, het goede opzoeken in elkaar. De beide personen op de grond beelden uit het verslagen kwaad. De beide vrouwfiguren beelden uit de engel die een lauwerkrans houdt boven het hoofd van “het geluk”. De ruiter beeldt uit het gezag, de zoon van de fotograaf (de jongeling met narrenkap) verbeeldt de dwaasheid, onnozelheid (hij stapt ook op een slang). De dochter van de fotograaf verbeeldt de armoede, de schedel op het schilderij verbeeldt de vergankelijkheid. Nick Franken laat zich inspireren door de symboliek van oude meesters zoals die in schilderijen vanaf de Middeleeuwen gebruikelijk is. Daarbij is hij meesterlijk in zijn clair-obscur wat eerder in De gezellige huiskamer en nu ook in de Allegorie beeldbepalend is.

Via de site www.rotary.nl/bergenopzoomnoord/ zijn alle te veilen werken te bekijken. Ook treft u op deze site een korte impressie van “the making of” per koppel.
Bent u geïnteresseerd in het kopen van een van deze werken, maar niet in de gelegenheid om op de avond van de veiling in den Enghel te zijn? Dan is er ook de mogelijkheid om tot uiterlijk 11 okt. a.s. een schriftelijk bod uit te brengen via [email protected]

Reacties