Bravis sluit boekjaar positief af: resultaat is 5 miljoen euro, op een zorgomzet van 319 miljoen euro

Foto:

Bravis ziekenhuis presenteert het Jaardocument 2018. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een volledig digitaal jaarverslag.

Op weg naar één nieuwe locatie

In het jaarverslag verantwoordt het Bravis ziekenhuis de zorgverlening aan haar patiënten. Zo stond het afgelopen jaar in het teken van belangrijke thema’s als de concentratie van ziekenhuiszorg, Qmentum en NIAZ-accreditatie en de route naar één nieuwe locatie.

Behouden én verbeteren

Bravis ziekenhuis wil de ziekenhuiszorg in de regio behouden én verbeteren. Het ziekenhuis werkt hierbij met de kernwaarden Deskundig, Verbindend, Lef en Vrij aan de belofte ‘Samen word je beter’. De missie van Bravis ziekenhuis is om goede, medisch-specialistische zorg te leveren aan de inwoners van westelijk West-Brabant en het oostelijke deel van Zeeland. Van belang is het motto ’Dichtbij waar het kan, centraal waar het moet’.

Concentratie van ziekenhuiszorg

In 2018 stond de lateralisatie van zorg centraal, waarbij bepaalde ziekenhuiszorg op één van de twee hoofdlocaties wordt geconcentreerd. De acuut-complexe operaties vinden nu plaats in Bergen op Zoom en de planbare operaties in Roosendaal. De dialyseafdeling, het pijncentrum, het cataractcentrum, het slaapcentrum en de Orthopedie Kliniek zijn gehuisvest in Roosendaal. De kinderdagbehandeling is geheel in Bergen op Zoom gevestigd. Dankzij lateralisatie wordt de zorg voor bepaalde groepen patiënten verder verbeterd, worden onderlinge samenwerkingen versterkt en wordt de doelmatigheid vergroot.

Qmentum en NIAZ-accreditatie

Bravis ziekenhuis gebruikt het kwaliteitssysteem Qmentum van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). In december 2018 keken auditoren naar kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het ziekenhuis. Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur: “Het jaar 2018 stond onder andere in het teken van de NIAZ-accreditatie. We vinden het belangrijk dat ons kwaliteitssysteem, waarin alles draait om kwaliteit en continu verbeteren, door iedereen op de werkvloer in de dagelijkse praktijk toegepast wordt. Zeker bij de afdelingen die het afgelopen jaar zijn samengevoegd en verhuisd, is hier veel aandacht voor geweest.” Bravis ziekenhuis behaalde tijdens de NIAZ-accreditatie een score van 99,2% (van 100%).

Beleidsplan 2019-2021

In 2018 is tevens het beleidsplan voor 2019-2021 opgesteld. Bij de totstandkoming daarvan zijn partijen van binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten betrokken. Het beleidsplan 2019-2021 is opgebouwd rond drie ‘rode draden’ en vijf thema’s waar Bravis ziekenhuis ook in het vorige beleidsplan mee werkte. Hierin staat wat het ziekenhuis de komende twee tot drie jaar gaat doen en wil bereiken. Er wordt echter verder gekeken dan drie jaar; samen met veel belanghebbenden bouwt Bravis ziekenhuis aan een nieuwe visie, waarmee een brug wordt geslagen naar de toekomst van het Bravis ziekenhuis in 2030.

Eén nieuwe locatie

Een thema waar veel aandacht voor is gekomen, is de verhuizing van twee hoofdlocaties naar één nieuwe locatie. Hans Ensing, voorzitter Raad van Bestuur, vertelt: “In het beleidsplan 2019-2021 is onder meer vastgesteld dat het belangrijk is om de zorg voor alle 300.000 inwoners van onze regio op één locatie te concentreren. Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar, daaraan gaat een intensief traject vooraf. We hebben dat besluit mede kunnen nemen omdat de financiële analyse heeft aangetoond dat het haalbaar en wenselijk is om naar één nieuwe locatie te gaan. Zo kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, waar de inwoners van onze regio én alle medewerkers trots op kunnen zijn.”

Positief resultaat

Bravis ziekenhuis sloot het boekjaar 2018 positief af. Het resultaat over 2018 is 5 miljoen euro, op een totale zorgomzet van 319 miljoen euro. In 2017 bedroeg het resultaat 4,3 miljoen euro op een totale zorgomzet van 305 miljoen euro. Met dit resultaat is de vermogenspositie van het ziekenhuis verder verbeterd en is het ziekenhuis financieel gezond. De stijgende, positief financiële resultaten in de afgelopen jaren geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de nieuwe beleidskoers vorm te geven. Het ziekenhuis heeft ook voldoende financiële ruimte om te investeren, zoals in noodzakelijk geachte medische apparatuur.

Reacties