Vfonds geeft half miljoen voor bezoekerscentrum

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom heeft bericht ontvangen van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (VFonds) dat haar aanvraag voor een subsidie voor het realiseren van een bezoekerscentrum bij de Militaire Erevelden is toegewezen.

Het betreft een subsidie van 500.000 euro voor het realiseren van een bezoekerscentrum tussen de beide in Bergen op Zoom gelegen Militaire Erevelden (Canadees en Brits) aan de Ruyterhoveweg. De totale stichtingskosten van het bezoekerscentrum worden thans geraamd op 1.3 miljoen euro. Met deze belangrijke bijdrage is de bouw van het bezoekerscentrum weer een flinke stap dichterbij gekomen.

Op de erevelden te Bergen op Zoom liggen bijna twee duizend vijfhonderd militairen begraven, de meesten zijn gesneuveld tijdens de Slag om de Schelde – een belangrijke militaire actie van de geallieerde strijdkrachten om de Schelde, als toegang tot de strategisch belangrijke havens van Antwerpen in handen te krijgen. Deze Slag om Schelde werd in het najaar van 1944 geleverd.

Het Bestuur overlegt met achitectenbureau Ro&Ad uit Bergen op Zoom over een ontwerp voor het bezoekerscentrum dat, met medewerking van de grondeigenaar het Ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, zal worden gerealiseerd. In dit hele proces is de uitstekende samenwerking met de Gemeente Bergen op Zoom en de persoonlijke inzet van de Burgemeester, dr Frank Petter, van onschatbare waarde.

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom zal ook na de totstandkoming van het bezoekerscentrum actief blijven. Zij rekent tot haar taken onder andere: het aan nabestaanden en belangstellenden bieden van een respectvolle plaats ter nagedachtenis aan de individuele offers van de gevallenen, het bevorderen dat alle bezoekers aan de erevelden ruimte vinden voor educatie, voor informatie over individuele achtergronden van de gevallenen, over oorlogshandelingen bij de bevrijding van Zuidwest Nederland en over de Four Freedoms zoals die door president Roosevelt zijn geformuleerd. De stichting richt zich daarbij nadrukkelijk op de jongere mens.

Het verheugende resultaat van de toekenning van de subsidie is mede geboekt door het vele en voortreffelijke voorwerk dat is verricht door het bestuur van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, die, na een motie van de Bergse Gemeenteraad in oktober 2016 die opriep tot de realisatie van een Bezoekerscentrum, direct het initiatief nam tot een verkenning van de mogelijkheden.
De uitwerking van het project werd in handen gelegd van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom die daartoe in maart van dit jaar werd in het leven werd geroepen.

De Stichting heeft reeds de samenwerking gezocht en gevonden met stichtingen zoals Faces to Graves, Brabant Remembers en Bevrijding Brabantse Wal waardoor een sterk samenwerkingsverband is gevormd.
De Stichting mag zich eveneens verheugen in volledige steun van de Provincie Noord Brabant (de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord Brabant, Prof. Dr. A.B.H.J. van de Donk is lid van het Comité van Aanbeveling). Ook de Burgemeesters van de Gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht alsmede de Ambassade van Canada steunen het initiatief door hun persoonlijke betrokkenheid en belangstelling. Deze steun en aanmoediging is onontbeerlijk voor het welslagen van het project.

Uiteraard zijn voor de realisatie van het bezoekerscentrum nog meer fondsen noodzakelijk en het bestuur spant zich in voor de verwerving daarvan. Er zijn reeds donaties ontvangen van particuliere fondsen (met name actief in de educatieve en culturele sector) zoals de Mastboom-Brosens Stichting en de Verbeekstichting Halsteren en de Lionsclub Bergen op Zoom Scaldis. De Stichting stelt deze bijdragen bijzonder op prijs.
Verder zal aan het bedrijfsleven worden gevraagd, vooral in natura door middel van goederen en diensten, bij te dragen.

Tevens ontwikkelt het bestuur plannen voor een mate van “crowd funding”. De Stichting verwerft de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling. Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom is het Vfonds bijzonder dankbaar voor de bijdrage.

Het VFonds ondersteunt jaarlijks diverse initiatieven die bijdragen aan de kennis over gewapende conflicten en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen.
Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom ziet het als haar plicht een waardige gedenkplek voor de gevallenen te realiseren.

Reacties