Incident met granaten op straat baart ernstige zorgen

“Dit incident baart mij grote zorgen. Het is onacceptabel dat geweld op deze manier in een woonbuurt wordt gebracht”, zegt loco-burgemeester Barry Jacobs over de vondst van twee handgranaten dat dinsdag plaatsvond in Bergen op Zoom.

Dinsdagochtend werden voor een pand aan de Antwerpsestraatweg twee handgranaten aangetroffen door de politie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is vervolgens ingeschakeld en heeft de handgranaten verwijderd. “Het raakt niet alleen de betreffende ondernemer, maar levert ook gevaar op voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers en daarom vind ik sluiting op dit moment de enig juiste oplossing”, aldus Jacobs.

De loco-burgemeester heeft dinsdagmiddag aan de eigenaar en exploitant van een pand aan de Antwerpsestraatweg 470 (Pure) een last onder bestuursdwang opgelegd. Die houdt in dat het pand voor een half jaar wordt gesloten. Dinsdagochtend werden voor het pand twee handgranaten aangetroffen door de politie. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is vervolgens ingeschakeld en heeft de handgranaten verwijderd.

Wettelijk is de burgemeester bevoegd (volgens de Gemeentewet) om een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf, geheel of gedeeltelijk te sluiten als de vrees bestaat dat openblijven ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid.

Naar de mening van loco-burgemeester is uit de rapportage van de politie gebleken dat de ontstane situatie bij het pand tot een ernstige verstoring van de openbare orde heeft geleid. Bovendien is volgens de gemeente herhaling van de ordeverstoringen niet uit te sluiten omdat op dit moment niet duidelijk is wat het motief is geweest voor het plaatsen van de handgranaten voor het pand.

Reacties