Wijziging bestuur Bravis ziekenhuis

Foto: Jan Krijtenburg

De Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis laat weten dat de heer drs. J.M.L. (Hans) Ensing per 1 oktober 2020 zal aftreden als voorzitter Raad van Bestuur.

Hans Ensing heeft de afgelopen 30 jaar eerst voor het Lievensberg ziekenhuis en vanaf de fusie in 2015 voor het Bravis ziekenhuis gewerkt. In die jaren heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de lokale, (boven)regionale en landelijke ziekenhuiszorg, waarbij hij steeds zocht naar samenwerking met interne en externe betrokkenen. Hij streefde daarbij altijd naar een uitdagend maar haalbaar doel.

Hij realiseerde onder meer omvangrijke verbouw- en nieuwbouwprojecten en een geslaagde ziekenhuisfusie. Daarnaast droeg hij bij aan de oprichting van de integrale geboortezorg in Qocon en aan het Regionaal Elektronisch Netwerk met samenwerking op ICT-gebied. Op landelijk niveau bracht hij ziekenhuizen samen als bestuurslid van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen en als voorzitter van de Samenwerkende Chipsoft Ziekenhuizen. Op donderdag 1 oktober 2020 zal het Bravis ziekenhuis afscheid van hem nemen.

Het huidig lid Raad van Bestuur mevrouw drs. T.H. (Bianka) Mennema-Vastenhout zal per 1 oktober 2020 de voorzittersfunctie gaan vervullen. De Raad van Toezicht en de ziekenhuisorganisatie hebben vertrouwen in haar en zijn blij dat hiermee de continuïteit en de stabiliteit van de Raad van Bestuur gewaarborgd blijven. In januari 2020 start een wervingsprocedure voor een tweede bestuurder, naast mevrouw Mennema.

Reacties