Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant

Foto: Jan Krijtenburg

Inwoners van West-Brabant* die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant.

Ernstige zorgen over iemand in je omgeving? Hulp nodig?
Meldpunt Crisiszorg bereikbaar voor alle inwoners van West-Brabant

Inwoners van West-Brabant* die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 0800-5099.
De professionals van het Meldpunt geven advies en kijken samen met de melder wat er gedaan kan worden. Als er acute hulp nodig is, schakelen ze de juiste crisisdienst in. Het Meldpunt geeft altijd een terugkoppeling aan de melder.

Wanneer bel je het Meldpunt?

Als een situatie levensbedreigend is, bel je 112. Maar wie bel je als je je ernstig zorgen maakt over iemand? Als diegene zichzelf of anderen in gevaar brengt? “Gelukkig hebben we daar nu het Meldpunt Crisiszorg voor”, vertelt coördinator Sanne Bijlsma. “Aan de hand van onderstaande voorbeelden krijg je een goed beeld van waarover je kunt bellen.”

Wat gebeurt er met een melding

Inwoners die het 0800-nummer bellen, krijgen een professional van het Meldpunt aan de lijn. De professional stelt een aantal vragen en bepaalt of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer:

  • iemand verward gedrag vertoont
  • iemand zichzelf of anderen in gevaar brengt.
  • iemand zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt

“Dan wordt er direct actie ondernomen”, zegt Bijlsma. “Onze professionals schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En we proberen de situatie zo snel als mogelijk weer te stabiliseren.”

Is een melding niet acuut, dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

  • je je zorgen maakt over iemand die je al een tijd niet hebt gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • je overlast hebt van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Bijlsma: “Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.” Voorheen konden inwoners met zulke hulpvragen terecht bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD. Nu valt dit onder het Meldpunt.

Meldpunt ook bereikbaar voor professionele hulp- en zorgverleners

Het Meldpunt Crisiszorg is er niet alleen voor inwoners, maar ook voor professionele hulp- en zorgverleners die advies nodig hebben of willen overleggen over een zorgwekkende situatie. Voor hen is het Meldpunt al sinds eind 2019 bereikbaar. Sinds maart van dit jaar is het Meldpunt er dus ook voor inwoners van West-Brabant.

Bijlsma: “De professionals weten ons al goed te vinden en we ontvangen nu ook steeds meer meldingen van burgers die zich zorgen maken. We zijn net gestart en willen dat iedereen weet dat we er zijn. Zo zorgen we voor passende hulp.”

Reacties