De Vijverberg-Zuid wordt nog groener en duurzamer

Foto: Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling

Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling investeren in 131 nieuwe woningen en maken de Vijverberg-Zuid wordt groener en duurzamer.

Samenwerkings- en realisatieovereenkomst

De Vijverberg-Zuid in Gageldonk-West verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonomgeving. Stadlander en Lithos bouw & ontwikkeling ondertekenden donderdag 8 april een samenwerkings- en realisatieovereenkomst die de komst van 131 nieuwe woningen mogelijk maakt. Samen met de gemeente Bergen op Zoom werken zij aan een nieuwe inrichting voor de woonbuurt, waarbij het park van de Vijverberg tot in de wijk wordt getrokken.

Op de Vijverberg-Zuid maken in totaal 133 oude portiekwoningen en seniorenhuisjes en 30 garageboxen plaats voor 131 moderne, energiezuinige woningen. Het gaat om 91 appartementen, 28 eengezinswoningen en 12 levensloopbestendige woningen. De woningen worden aangeboden in de sociale huursector, vrije huursector en koopsector. Zo kunnen verschillende woningzoekenden een thuis vinden op de Vijverberg-Zuid.

Circulair slopen en bouwen

Bijzonder aan de hele ontwikkeling is dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Alle woningen worden zeer energiezuinig, de huurwoningen zijn Nul-op-de-Meter. Zowel in de sloop als de nieuwbouw is er aandacht voor het thema circulariteit. Dat betekent dat afgedankte materialen opnieuw de kringloop worden ingebracht en zo een tweede leven krijgen.

Bij de sloop van de eerste fase is bijvoorbeeld 7000 mengton van de gesloopte woningen gebruikt als ondergrond voor nieuwe straten in de wijk. Op deze manier is maar liefst 79 ton CO2-uitstoot bespaard. Dit compenseert bijna 90 huishuiden van elektraverbruik gedurende 1 jaar. In de bouw worden nog de meeste nieuwe grondstoffen gebruikt. Stadlander en Lithos onderzoeken daarom gezamenlijk waar winsten behaald kunnen worden in de vorm van biologische of recyclede materialen.

Groene omgeving

De woonbuurt Vijverberg-Zuid krijgt ook een nieuwe, groenere inrichting. Op maar liefst drie plekken wordt het park van de Vijverberg doorgetrokken de wijk in. Daardoor wordt de weg Vijverberg-Zuid doorbroken. De Zonnedauwstraat en Speenkruidstraat schuiven iets op, om meer ruimte te maken voor de woningen en het groen. De gemeente Bergen op Zoom gaat deze zomer in gesprek met omwonenden om een invulling te geven aan het nieuwe park.

Sloop

Ondertussen lopen ook de voorbereidingen voor de sloop. Die kan naar verwachting vanaf mei starten. Na de bouwvak zullen de oude woningen aan de Anemoonstraat, Meidoornlaan en Teunisbloemstraat gesloopt zijn. Dan kan de opbouw van de nieuwe Vijverberg-Zuid echt beginnen.


Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Reacties