Jeugdgezondheidszorg door Thuiszorg West-Brabant

Foto:

Gemeenten tekenen donderdag het contract met Thuiszorg West-Brabant voor uitvoering jeugdgezondheidszorg.

Wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht tekenden vandaag, donderdag 21 december, een contract voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 0 tot 4-jarigen voor de periode 2018-2021. De huidige overeenkomst loopt aan het eind van dit jaar af.

De gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ van 0-18 jaar. De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant regelt de uitvoering van deze taken voor de kinderen van 0-4 jaar. De GGD West-Brabant voert voor deze gemeenten de JGZ uit voor de kinderen en jeugdigen van 4-18 jaar.

Basis voor de overeenkomst is de visie “een nieuw basispakket JGZ in West-Brabant” waarbij het uitgangspunt is dat alle kinderen van 0-18 jaar in alle gemeenten dezelfde basiszorg ontvangen. In het nieuwe pakket is meer aanvullende begeleiding en zorg mogelijk voor de kinderen die dat nodig hebben.

De overeenkomst met Thuiszorg West-Brabant gaat in op 1 januari aanstaande voor de duur van vier jaar en eindigt op 31 december 2021. De zes gemeenten samen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Deze verlenging vindt plaats in overleg tussen de zes gemeenten en de opdrachtnemer.

De keuze voor een overeenkomst voor een periode van (de maximale) 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging, is gemaakt omdat het dienstverlening betreft waarbij een bepaalde continuïteit belangrijk is.

De zes gemeenten nemen in ieder geval het basistakenpakket van TWB af. Daarnaast kunnen ze, al naar gelang de lokale behoefte, extra taken (Plustaken) afnemen.

Lokaal

De gemeente Bergen op Zoom neemt als plustaak vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) af bij TWB. Daarnaast heeft Bergen op Zoom ook ingeschreven voor de plustaak ‘Voorzorg’.

Voorzorg is een intensief begeleidingstraject (50 tot 60 huisbezoeken in 2,5 jaar tijd) van hoog-risico (aanstaande) moeders door ervaren jeugdverpleegkundigen met een aanvullende opleiding tot Voorzorgverpleegkundige. Doel van het project is het verkleinen van (en het risico op) kindermishandeling. Subdoelen zijn het verbeteren van zwangerschap en geboorte en verbeterde gezondheids- en ontwikkelingskansen.

In Bergen op Zoom is Thuiszorg West-Brabant op twee locaties te vinden: In de Wittenhorst in Halsteren en in Brede School Het Palet in Nieuw-Borgvliet.

Reacties