Excursie op Landgoed Zoomland

IVN de groene Zoom organiseert:  excursie op Landgoed Zoomland, 20 augustus 2017

Benieuwd naar de geschiedenis van landgoed Zoomland? Wel eens gehoord van Goeree, de Zeezuyper, Hengstmeer of het Keutelmeer? Waar komen deze namen vandaan?

Landgoed Zoomland kent een eeuwenlange geschiedenis van turfwinning, landgoederen, jacht, maar ook tuinbouw en veeteelt. Er zijn nog restanten te vinden van o.a. één van de landgoederen.
De oude beuken- en eikenbomen bieden onderdak aan diverse diersoorten, waaronder de boommarter, eekhoorns, spechten, buizerds, uilen. Reeën, vossen, hazen, konijnen, woelmuizen, levensbarende hagedis vinden hun voedsel in de bossen en op de heide. Kikkers, padden, salamanders, libelles zijn te vinden bij de vele poelen en vennen. Overal zijn sporen van diersoorten te vinden.

Bomen, wilde planten en mossen groeien welig. Er is een grote diversiteit doordat droge en natte gebieden elkaar afwisselen.
De oude bossen met veel dood hout zijn een goede voedingsbodem voor schimmels en paddenstoelen.

Nieuwsgierig geworden naar dit mooie gebied of het weer eens met andere ogen willen bekijken?
Dit kan tijdens de wandeling o.l.v. twee IVN-natuurgidsen op: zondag 20 augustus 2017 a.s. van 10 uur tot 12 uur.
Start vanaf de expositieruimte Natuurpodium Lievensberg ( boven Stay Okay, Boslustweg 1, Bergen op Zoom).

Tevens een mooie gelegenheid de tijdelijke expositie over Zoomland te bekijken op het Natuurpodium.  Kom in dat geval een kwartiertje eerder of ga na de wandeling nog een kijkje nemen. De gidsen zijn beiden werkzaam als vrijwilliger op het Natuurpodium en kunnen u zo nodig rondleiden of informeren.