Glasvezelinternet voor buitengebeid

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Donderdagmiddag werd bij Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord de samenwerkingsovereenkomst voor glasvezel in het buitengebied ondertekend.

Brabantse Walgemeenten en Glasvezel buitenaf stemmen in met samenwerkingsovereenkomst glasvezel

De colleges van B&W van de Brabantse Walgemeenten stemden in januari 2018 in met de samenwerkingsovereenkomst met Glasvezel buitenaf (voorheen Mabib) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Mabib heeft begin 2017 aangegeven bij de gemeenten dat zij glasvezel willen aanleggen in het buitengebied. Omdat de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht het erg belangrijk vinden dat ook de inwoners en ondernemers in buitengebied beschikken over een goede internetverbinding, hebben zij het afgelopen jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken.

De verwachting is dat Glasvezel buitenaf in het eerste kwartaal van 2018 start met het peilen van de interesse bij bewoners en ondernemers om zich aan te sluiten bij glasvezel. Als er voldoende interesse is, start Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal van 2018 met de aanleg. Op 1 februari ondertekenen ondertekenden wethouders Patrick van der Velden (BoZ), Jeffrey van Agtmaal (Woe), Cors Zijlmans (Stee) van de drie betrokken gemeenten samen met Glasvezel buitenaf de samenwerkingsovereenkomst.

Provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant geeft in haar Digitale Agenda 2013-2020 aan dat goed internet bijdraagt aan een leefbaar en vitaal platteland. Ook is het goed voor de werkgelegenheid. Dat vinden ook de drie Brabantse Walgemeenten. Maatschappij Breedband in Brabant B.V. (Mabib) gaf in mei 2017 aan glasvezel aan te willen leggen in Steenbergen, Halderberge en Moerdijk. De gemeente Steenbergen heeft vervolgens aan Mabib gevraagd om dit op te pakken met de Brabantse Walgemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, omdat zij vaker samenwerken. In de periode tussen maart en december 2017 is er veel overleg geweest tussen de gemeenten en Mabib om te kijken wat er mogelijk was om glasvezel aan te leggen en te stroomlijnen.

Rolverdeling

Aandachtspunt tijdens deze overleggen is de rolverdeling geweest. Mabib wil glasvezel aanleggen, de gemeenten willen dit mogelijk maken voor haar inwoners en ondernemers, zonder Mabib hierin voor te trekken ten opzichte van andere bedrijven. Er zijn daarom afspraken gemaakt over de gemeentelijke bevoegdheden en mogelijke risico’s. Zo zijn de gevolgen en aansprakelijkheid bij de aanleg van glasvezel in beeld gebracht. Ook hebben de drie gemeenteraden de legesverordening aangepast, om dergelijke grootschalige en gemeentegrensoverschrijdende projecten mogelijk te maken. Daarnaast zijn de uitvoeringsregels in alle drie de gemeenten gelijk getrokken, zodat partijen niet te maken krijgen met verschillende regelgeving.

Interesse bij de bewoners

De drie colleges en Glasvezel buitenaf ondertekenen op 1 februari de samenwerkingsovereenkomst. Glasvezel buitenaf gaat in het eerste kwartaal van dit jaar de interesse peilen bij de bewoners en ondernemers in het buitengebied. Als er voldoende belangstelling voor is, gaat Glasvezel buitenaf in het derde kwartaal starten met het aanleggen van glasvezel. Glasvezel buitenaf is hier verantwoordelijk voor en neemt het voortouw. Ondernemers en inwoners die vragen hebben, kunnen dan ook bij Glasvezel buitenaf terecht. De drie gemeenten zien er op toe dat Glasvezel buitenaf zich aan de regels houdt zoals binnen de samenwerkingsovereenkomst zijn gesteld.

Als er onvoldoende mensen geïnteresseerd zijn in glasvezel in de gemeenten en/of een bepaalde wijk, dan wordt er geen glasvezel aangelegd. De gemeente kan glasvezel niet subsidiëren. Dit druist in tegen het gelijkheidsprincipe en kan niet in verband met regels rondom staatssteun.

Glasvezel buitenaf

De glasvezelcampagne zal onder de naam van Glasvezel buitenaf gevoerd gaan worden. Mabib en Glasvezel buitenaf gaan vanaf deze week verder onder de naam Glasvezel buitenaf. Beide partijen werkten al langere tijd samen en nu is er gekozen om onder één naam verder te gaan. Dit heeft verder geen gevolgen voor het aanbod en de voorwaarden richting de inwoners en bedrijven in het buitengebied van Branbantse Wal.

Reacties