Kalmthoutse Heide lijdt onder droogte

Archieffoto Kalmthoutse Heide
Foto: Jan

Met dit warme weer lijdt de natuur onder de droogte. Zo ook in het Grenspark.

‘Grenspark Kalmthoutse Heide staat vooral bekend om de ongerepte, kleurrijke heidevelden. De heide heeft het nu zwaar’, aldus voorzitter Martin Groffen. Ook vennen staan droog of bijna droog.

Drogere heide

In Grenspark Kalmthoutse Heide vind je afwisselend droge en natte heide. Normaal bloeit hier van eind juli tot en september de paarse struikhei (droog). De roze dophei (nat) bloeit iets eerder. De droogte kan de bloei in gevaar brengen. Op de droogste plekken van het gebied zijn hier en daar de bovengrondse delen van de droge heide afgestorven. Daardoor komen deze heidestruiken dit jaar niet in bloei. Normaal zijn de bloeiende heidevelden en hun nectar een sterrenrestaurant voor insecten. Ook die lijden nu onder de droogte. Zij hebben minder eten en hun voortplanting komt in gevaar. Ondanks de droge periode, valt het volgens Jef De Winter van Agentschap voor Natuur en Bos nog wel mee: ‘Heidegebieden houden water lang vast. De heide is eigenlijk één grote waterbuffer en dat is een voordeel. Normaal is het in september droger en dit jaar is dat vroeger. Hopelijk valt er in augustus meer water, zodat de meeste heide bloeit’.

Droogte in andere landschappen

Het Grenspark is een grensoverschrijdend natuurgebied met weidse, ongerepte landschappen van heide, vennen, duinen, bossen, parkbos, weilanden en polder. Naast de heide staan ook de vennen droog of bijna droog. Het Langven in deelgebied Kalmthoutse Heide is bijna droog. Runderen en schapen hebben nu nog genoeg water, maar dit staat onder druk. ‘Ondanks haar grootte is het Stappersven gevoelig voor de droogte. Watergebonden planten zoals de witte snavelbies en veenmossen drogen hier volledig uit. Als het ven niet aangevuld wordt met regenwater, droogt het geleidelijk op’, vertelt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. ‘Ook in de Kortenhoeff staat er nog water in de vennen, maar het peil staat wel laag’, aldus Hans Backx van Staatsbosbeheer.
Jos van Wezel van Evides vertelt dat de vennen die alleen met regenwater worden gevoed, droogvallen. Martin Mos van Natuurmonumenten geeft aan dat het Kleine Meer droog staat. ‘Enkele vennen die ernaast liggen, hebben nog water. De ontwikkeling van flora dat aan water gebonden is, staat hier wel onder druk’. Eigenlijk heeft het weer gevolgen voor alles wat te weinig water krijgt of vasthoudt. Ook grondwaterafhankelijke vennen staan droog of bijna droog. De zaden van vruchtdragende bomen, waaronder de lijsterbes, lijken te verdrogen in plaats van te rijpen. Hier snoepen normaal de vogels van.

Beheer

Of de droogte van de heide en andere landschappen gevolgen heeft voor beheer, is nu nog niet te zeggen. De vele terreineigenaren in het Grenspark Kalmthoutse Heide kunnen hier later dit jaar meer over zeggen.

Reacties