Aanleg nieuwe carpoolplaats bij afrit Hoogerheide

Wethouder Van Agtmaal wijst de nieuwe locatie aan
Foto: Jan

Vanwege de overbelasting van de huidige carpoolplaats in Hoogerheide en de verkeersonveilige situatie die het parkeren in de berm tegenover het terrein overlevert, komt er een nieuwe carpoolplaats op Korteven.

De bestaande uitbreiding van de carpoolplaats met gevaar voor de fietsers

Om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te vergroten voeren we een parkeerverbod in op de parallelweg.

Snellaadstation

De mogelijkheid om van de huidige carpoolplaats een snellaadstation voor elektrische auto’s te maken wordt nog bekeken aan de regels van de ruimtelijke ordening. Het plan van de gemeente is om een aantal exploitanten te laten inschrijven waarna gekeken zal worden welke de beste is qua inrichting, onderhoud en beheer. Er zouden bij het snellaadstation acht auto’s tegelijk opgeladen moeten kunnen worden.

Huidige locatie

Op Korteven ligt nu een carpoolplaats met circa 45 plaatsen. Dit is verdeeld over een parkeerterrein en een gedeelte in de berm tegenover het terrein. De ligging van het parkeerterrein én het parkeren in de berm is niet ideaal en leidt tot gevaarlijke situaties als er veel fietsverkeer is. Op de parallelweg worden tevens regelmatig vrachtwagens of trailers geparkeerd. Ook dit leidt tot gevaarlijke, ongewenste situaties.

De oorspronkelijke te kleine, carpoolplaats

Door de aanleg van een ruimer, afgebakend parkeerterrein in combinatie met een parkeerverbod op de parellelweg zal deze situatie aanzienlijk verbeteren. De huidige carpoolplaats zal dan verwijderd worden en op deze plaats moet het snellaadstationeen plaats krijgen.

Nieuwe locatie

De nieuwe locatie van de aan te leggen carpoolplaats ligt tussen de huidige carpoolplaats en de rotonde Antwerpsestraatweg/Reimerswaalweg in. Dit is momenteel nog grond van de Provincie Noord-Brabant, maar zij verkopen het aan de gemeente Woensdrecht voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het is de bedoeling dat de nieuwe carpoolplaats circa 100 parkeerplaatsen krijgt.

Rondom de nieuwe carpoolplaats moet, tussen de bomen, een beukenhaag komen die de geparkeerde autio’s grotendeels an het zicht moet onttrekken. Aan de kant van Hoogerheide is er een fietsenstalling in het plan opgenomen en aan de andere kant is de carpoolplaats vlak bij op de al bestaande bushalte. Om te voorkomen dat er vrachtauto’s op de carpoolplaats parkeren komt er een hoogtebeperking

De parkeerplaatsen zullen bestraat worden met grasbeton tegels en de rijweg met klinkers. Ook zal er éénrichtingsverkeer gelden op de carpoolplaats.

De nieuwe carpoolplaats met circa 100 plaatsen

Wethouder Van Agtmaal: “Carpoolen is duurzaam en dit willen we dan ook stimuleren door voldoende ruimte te bieden om de auto te parkeren. Daarnaast is verkeersveiligheid ook erg belangrijk en dan met name voor de kwetsbaardere verkeersdeelnemers zoals fietsers. Ik ben dan ook zeer blij met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats, omdat dit beide doelen ten goede komt. Als we nu ook nog van de huidige carpoolplaats een snellaadstation voor elektrische auto’s kunnen maken, dan zijn we helemaal goed voorbereid op de toekomst”.

De huidige en nieuwe carpoolplaatsen

Planning

Als alles goed verloopt, zal er nog voor de zomervakantie gestart worden met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats. Wanneer de nieuwe verkeerssituatie ingaat, zal dit duidelijk op locatie aangeven worden met bebording. Als alles volgens planning verloopt zal dat begin juli zijn.

De planning voor het snellaadstation voor elektrische auto’s is nu nog erg afhankelijk van de te doorlopen procedures en de aanbesteding.

Reacties