KKP viert tienjarig bestaan met conferentie

Paul-Peter Lambooij, Jan Rotmans en Etienne Schoenmakers
Foto: Jan

Hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus universiteit sprak op de jubileum bijeenkomst van KennisKnoopPunt uit Huijbergen over de digitale revolutie. Hoe moeten ondernemers hier mee omgaan.

De conferentie “Veranderend ondernemerschap door duurzaamheid” vond plaats in Restaurant Kwizien in Wouwse Plantage. Het kennis knooppunt telt momenteel zestien leden dus met een kleine vijftig deelnemers was de conferentie goed bezocht.

De opening

Om een uur of twee heette de voorzitter van het kennis knooppunt, Paul-Peter Lambooij, alle aanwezigen welkom en vertelde dat KennisKnoopPunt tien jaar geleden opgericht werd door Piet Verdult en Etienne Schoenmakers. Het doel van KennisKnoopPunt was en is het delen van kennis met elkaar. De meeste leden zijn ZZP’ers of MKB’ers die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening en door hun kennis te delen willen ze elkaar inspireren tot nieuwe ideeën en business.

Iedere eerste vrijdagochtend van de maand hebben de leden op landgoed De Vijverhoeve in Huijbergen een ontbijt bijeenkomst waar een van de leden over zijn of haar kennisgebied vertelt. Het motto van KennisKnoopPunt is dan ook ‘Kennis delen is vermenigvuldigen‘.

Lambooij was blij dat Jan Rotmans bereid gevonden was om, op deze jubileum bijeenkomst, zijn visie op de veranderende maatschappij en het veranderende ondernemerschap te geven.

Na deze inleiding deelde mede oprichter Piet Verdult een stukje historie van KennisKnoopPunt. Zo vertelde hij dat voor de eerste bijeenkomst, tien jaar geleden, vijfduizend ondernemers uitgenodigd waren, waarvan er uiteindelijk vijfenveertig op de bijeenkomst kwamen. Na afloop bleven er nog eenentwintig ondernemers over die lid werden, In totaal zijn er in de tien jaar achtenzestig mensen lid geweest van KennisKnoopPunt.

Etienne Schoenmakers voegde er nog aan toe dat er maar één iemand alle honderd en één kennis bijeenkomsten bijgewoond heeft en dat was zijn partner, Emmy van Overdijk.

Na deze inleiding was het woord aan Jan Rotmans die een presentatie hield over de veranderingen van tijdperk en wat dit betekend voor ZZP’ers en MKB’ers.

De digitale revolutie

Volgens Rotmans staat onze maatschappij een even ingrijpende verandering te wachten als toen de industriële revolutie begon. De industriële revolutie heeft de maatschappij destijds finaal veranderd en dat zal nu weer gaan gebeuren bij de digitale revolutie. Net als bij de industriële revolutie zal dit ook gepaard gaan met angst en tegenwerking. In de komende tien tot vijftien jaar zullen we te maken krijgen met een transitie van onze huidige op ‘hokjes’ gebaseerde samenleving naar een meer open samenwerkende digitale samenleving, aldus Rotmans.

Veel gevestigde instituten worden door de digitale revolutie achterhaald. De arbeidsmarkt, de zorg, de financiële wereld en vele grote bedrijven gaan veranderen en dat gaat niet vanzelf want de ‘oude’ gevestigde orde wil zich vasthouden aan de macht.  Brance-Organisaties worden vervangen door netwerken en gemeenschappen, vakbonden door coöperaties, taxibedrijven door UBER, platenmaatschappijen door Spotify en traditionele media door sociale media. De macht van de banken komt onder druk te staan door zaken als de bitcoins en alternatieve financiële systemen.

We gaan onszelf als samenleving ook kritische vragen stellen. zoals “waarom moet een ziekenhuis winst maken?” en “waarom moet een school een hoog rendement hebben?”.  We zijn een slaaf van de marktwerking geworden en dat gaat veranderen. Als voorbeeld dat het ‘rommelt’ noemt Rotmans de onrust en onvrede in onderwijs en zorg. Er moeten dingen gaan veranderen want het systeem zet mensen dusdanig onder druk dat er zelfs burnout problemen zijn in de groep van twintigers.

Als voorbeeld hoe het wel moet, noemde Rotmans het onderwijs in Finland. Onderwijzers verdienen daar een topsalaris, scholieren brengen minder uren door op school maar het onderwijs is veel meer persoonlijk, op maat van de leerling en daarom zijn de resultaten beter. Ook experimenteer men in Finland al met een basisinkomen. Mensen die ‘economisch’ niet meer inzetbaar zijn krijgen zo de kans om hun talenten op een andere manier te ontplooien of als vrijwilliger bij te dragen aan maatschappelijke belangen als bijvoorbeeld de zorg.

Steeds meer zullen grote bedrijven vervangen worden door samenwerkende partners, zoals UBER samenwerkt met particuliere chauffeurs en AIRBNB met particuliere huiseigenaren die een kamer over hebben. In de zorg komen steeds meer kleinschalige samenwerkingsverbanden die zorg op maat kunnen geven doordat ze veel flexibeler zijn dan de logge instituten die gebukt gaan onder bureaucratie. En hier liggen ook de kansen voor ZZP’ers en MKB’ers.

Ook hier geld de ‘Survival of the Fittest’. Niet de grootste bedrijven overleven, ook niet de slimste bedrijven, maar de meest ‘wendbare’ bedrijven.

Muziek

Na de presentatie van Rotmans was er een korte pauze en tijd voor een kop koffie of iets anders, waarbij harpiste Romy De Laet uit Bergen op Zoom voor de prachtige achtergrondmuziek zorgde.

Innovatisering

Het volgende agendapunt was een workshop, georganiseerd door Rick Swinkels van VVA. Na een korte inleiding over Innovatisering en ‘Design Thinking’. Design Thinking is een manier van ontwikkelen. Vanaf het leren wie de doelgroep is en wat belangrijk is voor de doelgroep naar het bepalen wat hun behoeften. Gevolgd door een brainstorm sessie om creatieve ideeën te verzamelen tot het opbouwen van een prototype en het testen of deze ‘oplossing’ echt werkt.

Na deze presentatie werden de aanwezigen in zes groepen verdeeld die ieder op deze manier aan een case moesten werken. Na enige tijd kreeg elke groep één minuut om de case te presenteren.

Afsluiting

Na de presentatie en de workshop was het tijd voor ontspanning met een hapje en drankje waarbij nog een tijd nagepraat kon worden over wat er deze avond verteld was en wat ervan geleerd kon worden.

Links

Reacties