‘Bezoekers moeten eigen verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid bij evenementen’

Putse Kermis
Foto: Jan

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en de GGD concluderen na onderzoek, dat bezoekers bij evenementen ook voor de veiligheid een rol zien voor zichzelf. Samen met de hulpdiensten kunnen zij het nodige doen om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Het onderzoek is gehouden onder het burgerpanel van de GGD. Uit het onderzoek blijkt dat zelfredzaamheid niet alleen een speerpunt van de overheid is, maar ook door inwoners belangrijk wordt gevonden als manier om hun gezondheid en veiligheid te vergroten.

Andersoortige evenementen met maatschappelijke risico’s

Er vinden tegenwoordig steeds meer evenementen plaats in de regio en ook de insteek van de evenementen verandert. Naast traditionele evenementen als Koningsdag, de kermis en jaarmarkten, doen ook evenementen als een colorrun en mudrun hun intrede.

Andersoortige evenementen waaraan ook andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s kleven. Denk hierbij niet alleen aan zaken als voldoende drinken, maar ook aan de drukte bij evenementen en de gevaren die daardoor kunnen optreden.

Eigen verantwoordelijkheid

Uit het bevragen van inwoners via het burgerpanel van de GGD, bleek dat zij, naast de verantwoordelijkheid van de evenementenorganisatie of hulpdiensten/overheid, ook een verantwoordelijkheid zien voor zichzelf. Dat varieert van het goed opvolgen van de adviezen tot het vermijden van de menigte of drukte.

Maar ook het zorgen voor een opgeladen en werkende mobiele telefoon voor noodgevallen of het dragen van gehoorbescherming, behoren tot de genoemde oplossingsrichtingen.

 

Reacties