Een bericht van Postbus 55

Foto: Postbus 55

Tweetalig ingezonden bericht van Postbus 55 over de vestiging van het Bergse ‘Minnesterie van Leutege Zake’

Eindelek duidelek waar Postbus 55 kom te zitte

Me n’ebbe ekspres zo lang mogelek verborrege g’ouwe waar da me n’ons ginge vestige. Mar één en één is inderdaad nog stééds vaak twee. As op vrijdagavend resterant Koej ’n afscheidsbal è g’ouwe, wor ’t déérna vier dage lang ’t Berregse Minnesterie van Leutege Zake.

Vanwaar al da misterie rondom ’n minnesterie? Gewòòn omda d’t bij de Vastenavend oort, volleges ons. En omda Koej gère tot de leste dag zichzellef wilde blijve en op ’n leutege wijze af wilde sluite. Da ging zo prima same. En Bergenèère ouwe d’r wel van as ’t ’n bietje spannend bleft, da’s ok tredisie immers.

Me zijn nou bekant vijfduuzend buttons vedder, net as éél veul Feesboeklaaiks en vjoews vor de fillemkes die me makte. Dus is ’t tijd om gròòtseg aan te kondege, names de nuuwe n’eigenaar Remco van den Euvel en z’n tiem, da vor ’n sirriejeus déél uit bekende gezichte besta: “Welkom bij ’t Minnesterie van Leutege Zake, deze Vastenavend!”

En omda ge ’n eerste n’indruk mar één keer makt, è Remco gezeed da d’ieder dweilbandje da d’ier kom speule nie allééneg wa te drinke kregt mar ok getrakteerd wor op bitterballe. Agge mar leut et!

www.facebook.com/Postbus55

Na de Bergse versie ook een ABN versie voor de niet-Krabben

Eindelijk duidelijk waar Postbus 55 komt te zitten

We hebben expres zo lang mogelijk verborgen gehouden waar we ons zouden vestigen. Maar één en één is inderdaad nog steeds vaak twee. Als op vrijdagavond restaurant Koej een afscheidsbal heeft gehouden, wordt ’t daarna vier dagen lang het Bergse ‘Minnesterie van Leutege Zake’.

Vanwaar al dat mysterie rondom ’n ministerie? Gewoon omdat het bij de Vastenavend hoort, volgens ons. En omdat Koej graag tot de laatste dag zichzelf wilde blijven en op ’n leutige wijze af wilde sluiten. Dat ging zo prima samen. En Bergenaren houden er wel van als het een beetje spannend blijft, dat is ook traditie immers.

We zijn nu bijna vijfduizend buttons verder, net as heel veel Facebooklikes en views voor de filmpjes die we maakten. Dus is ’t tijd om trots aan te kondigen, namens de nieuwe eigenaar Remco van den Heuvel en z’n team, dat voor ’n serieus deel uit bekende gezichte bestaat: “Welkom bij ’t Minnesterie van Leutege Zake, deze Vastenavend!”

En omdat je een eerste indruk maar één keer maakt, heeft Remco gezegd dat ieder dweilbandje dat hier komt spelen niet alleen wat te drinken krijgt maar ok getrakteerd wordt op bitterballen. Agge mar leut et!

www.facebook.com/Postbus55

Reacties