Lezing Jongerenculturen in de jaren ‘60

Dinsdag 6 maart geeft Kitty de Leeuw een lezing over jongerenculturen in Noord-Brabant in de jaren ’60. Je bent jong en je wilt wat!

Vanaf circa 1955 kwamen overal in Nederland jongerenculturen van de grond. Jongeren reden rond op brommers, hingen rond op straat of bij cafetaria en ijssalons, kochten grammofoonplaten met popmuziek, gaven zich over aan vreemdsoortige nieuwe dansen in de dancing of de jongerensoos, bezochten concerten van hun favoriete muzikanten, droegen opvallende haardossen als kuiven, suikerspinnen, jazz-sikjes en beatlehaar en kleedden zich duidelijk anders dan hun ouders.

Niet alle jongeren waren hier even druk mee bezig, maar het was wel een herkenbare trend. Waar kwamen die jongerenculturen vandaan? Waarom kwamen ze in die tijd op? Welke jongerenculturen waren er en wat hielden ze in? Welke kledingstijlen, muziekvoorkeuren, kunstuitingen, films, lectuur, activiteiten, omgangsvormen en levensfilosofie omarmden ze? Hoe verhielden de aanhangers ervan zich tot elkaar en tot de wereld daarbuiten?

In deze lezing wordt in woord en vooral ook veel beeld een antwoord gegeven op al deze vragen. Daarnaast wordt toegelicht waarom jongerenculturen nu eigenlijk zo aantrekkelijk zijn voor de aanhangers ervan en welke betekenis ze hebben voor de samenleving als geheel.

Deze lezing is de eerste in een reeks over de cultuurhistorie van Bergen op Zoom en de regio.

Praktische informatie

Locatie: Hofzaal, Markiezenhof – Bergen op Zoom
Aanvang lezingen: 20.00 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Voor meer informatie, zie www.markiezenhof.nl

Hofzaallezingen 2018:
-Lezing 200 jaar Antoniusmolen in Halsteren, 13 maart
-Kerken in Brabant, verleden, heden en toekomst, 20 maart
-Lof der zwakheid. Anton van Duinkerken over het gelukkige leven, 27 maart

Reacties