Wandelexcursie op zondag 22 april door Abdijbossen Volksabdij

Foto: Jan

IVN Groene Zoom organiseert op zondag 22 april een wandelexcursie door de Abdijbossen bij de Volksabdij in Ossendrecht.

Met IVN Groene Zoom naar O.L. Vrouw ter Duinen op zondag 22 april 2018, 14.00 uur.

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Zoom-Kalmthoutse heide.
Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg alleen uit zeeden.
Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark.

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.

Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot. Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

De excursie door natuurgids Fons van de Ven start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te 4641RM Ossendrecht.
Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen. Deelname is gratis.

Reacties