Bezoek met NAREKA en IVN de natuur rond de Volksabdij

Foto: Fred Severin

Op zondag 22 juli houden NAREKA en IVN een wandelexcursie door het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht.

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort sinds 2011 tot het Grenspark Zoom-Kalmthoutse heide en op zondag 22 juli gaat de excursie door dit natuurgebied.

Van oorsprong bestond het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg alleen uit zeeden. Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark.

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het
parkbos-karakter enigszins verloren gegaan.

Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.
Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de
oppervlakte aan heide zal worden vergroot.

Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

De excursie door natuurgids Han van den Beemt start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te 4641RM Ossendrecht.
Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen.
Deelname is gratis.

Reacties