Excursie naar Auvergnepolder te Halsteren in de Gemeente Bergen op Zoom

Foto: Wout Huijgens

Op zondag 16 december a.s., organiseert IVN-Groene Zoom een excursie naar de Auvergnepolder te Halsteren in de gemeente Bergen op Zoom.

De aanvang van de excursie is gepland om 10:00 uur aan de Ignatiusdijk ten zuiden van de Slikkenburgseweg. Dit in verband met het transport van suikerbieten ten tijde van de excursie over de Slikkenburgseweg,

De wandeling staat in het teken van milieu, natuur en een ‘stukje’ geschiedenis. De onderwerpen hebben betrekking op het verleden maar ook over de toekomst.

De Auvergnepolder kent een rijke geschiedenis. Al in de 13e eeuw was sprake van een polder ter plaatse, de Heer Boudewijnspolder, met daarin een dorpje genaamd Polre. In de storm van 1570 is de polder met de bebouwing verdronken. Op nieuw inpolderen heeft geduurd tot 1692 omdat Brabant en Zeeland er niet over eens waren tot wiens grondgebied het behoorde.

De excursie gaat ongeveer twee uur duren.

Reacties