17 januari 2019: Stadspodium introduceert Roddelsessie #1

De organisatie Stadspodium introduceert Roddelsessie #1. Vijf initiatiefnemers kunnen op die avond hun ideeën, uitdagingen, of vraagstukken delen.

Het Stadspodium Bergen op Zoom wil bestaande initiatieven voor Bergen op Zoom en omgeving versterken en verbinden. Het nieuwe jaar start met een nieuw format. Er gebeurt al veel om de stad op duurzaam en sociaal-maatschappelijk gebied vooruit te helpen. Door het organiseren van avonden waar iedereen welkom is, wordt dit zichtbaarder en ontstaan nieuwe ideeën en contacten.

Podium voor initiatiefnemers

Aan het begin van de avond kunnen maximaal 5 initiatiefnemers hun idee, uitdagingen, vragen, etc. pitchen. Het komende seizoen is dit een vast onderdeel van het programma. Bij aanmelding voor de avonden kan men aangeven dat hij of zij wilt pitchen.

Roddelsessies

Een ander vast onderdeel van het programma zijn roddelsessies. Afhankelijk van het aantal initiatiefnemers en aanwezigen wordt een aantal initiatieven onderwerp van een roddelsessie. In een roddelsessie gaan de deelnemers in een aantal groepen dieper in op een vraagstuk van een initiatiefnemer. Dit door met elkaar op een positieve manier te “roddelen”: vragen, problemen, oplossingen, adviezen komen aan bod… Initiatiefnemers worden door deze inspiratie, discussie en verdieping verder op weg gebracht. Roddelen was nog nooit zo effectief!

Aanmelden

Iedereen is welkom op de Stadspodium avonden. Niet alleen initiatiefnemers, maar ook mensen die mee willen denken om deze initiatieven vooruit te brengen zijn meer dan welkom. De toegang tot de avonden is gratis. Wel wordt men verzocht om zich aan te melden via Eventbrite: De link is te vinden op de Facebookpagina van het Stadspodium.

Stadspodium Bergen op Zoom

Het Stadspodium is een werkgroep met gedreven vrijwilligers die streven naar een sterker burgerschap en verbinding tussen (burger)initiatieven in Bergen op Zoom en omgeving. Het is de ambitie van het Stadspodium om bestaande initiatieven een podium te bieden waardoor initiatieven elkaar kunnen versterken of door andere mensen met kennis, inzet of netwerk eraan te verbinden. De Roddelsessies zijn daarvan een aansprekend voorbeeld.

Donderdag 17 januari vindt van 19.30 tot 22.00 uur de Stadspodium Roddelsessie #1 plaats in Café Atelier aan de Borgvlietsedreef 176 in Bergen op Zoom.  Donderdag 28 maart is er weer een Stadspodium Roddelsessie #2. De avonden vinden telkens op een andere locatie plaats.

Reacties