Ontdek de Staartse Duinen met NAREKA en IVN

Op zondag 20 januari houden NAREKA en IVN een excursie naar de Staartse Duinen.

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en de gidsen van IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens.
De natuurgebieden aan de zuidkant van Huijbergen behoren tot het Grenspark Kalmthoutse Heide en is Natura 2000 gebied.

Op zondag 20 januari gaat de excursie naar dit geaccidenteerde grensgebied.

Deze wandeling voert door het bosgebied van Huijbergen, dat nu voor het grootste deel eigendom is van Staatsbosbeheer, maar wat voorheen het Broedersbos werd genoemd. Verrassend is dat in het van oudsher als productiebos ingerichte gebied, een mooi stuk heide in stand is gebleven.

Om het bos te verjongen zijn veel bomen gekapt. Eerst werd een heel groot gebied uitgedund, de laatste jaren zijn percelen bos gekapt. Er komt vanzelf gemengd bos voor in de plaats. Dit komt de biodiversiteit in het gebied ten goede.

Af en toe doet de natuur het zelf; regelmatig vallen er bomen om door storm of sneeuwval en ook breken er wel eens takken af. Alleen daar waar wandelaars hinder ondervinden wordt het gevallen hout opgeruimd. De rest blijft liggen, hetgeen de biodiversiteit ten goede komt.

De excursie start op 20 januari om 10.00 uur op de parkeerplaats van manege De Wolf, Staartsestraat 55 in Huijbergen en duurt ongeveer 2,5 uur. Gezien de toestand van het terrein is stevig schoeisel aan te bevelen. Een verrekijker is nuttig voor het speuren naar vogels.

Reacties