10 Juni, Open Kerkendag 2019

Foto: Jan

Op tweede pinksterdag vindt de Open Kerkendag 2019 in Brabant plaats.

Op deze dag kunnen bezoekers kerkgebouwen beter leren kennen.

Op maandag 10 juni wordt voor de tweede keer een Open Kerkendag in Brabant gehouden. Net als twee jaar geleden, toen dit evenement voor de eerste keer werd georganiseerd, is deze Open Kerkendag bedoeld om zoveel mogelijk mensen op een andere manier met kerkgebouwen -katholiek, protestants of herbestemd- te laten kennismaken.

Kennismaken

Precies daar richt de Open Kerkendag zich op. Deelnemende kerken staan op de website www.openkerkendag.nl vermeld. Allemaal zetten ze de deuren open en heten iedereen welkom. Nogal wat kerken organiseren speciale programma’s zoals rondleidingen, exposities en fietstochten.

Zo ging het twee jaar geleden met de eerste Open Kerkendag in Brabant ook. In 2017 deden er zo’n 200 kerken mee aan de eerste Open Kerkendag. Het was voor de eerste keer dat zo’n evenement in Nederland werd gehouden. Dat was een groot succes dat vroeg om een vervolg.

Feestelijke Opening in Bergen op Zoom

De Open Kerkendag 2019 wordt feestelijk geopend in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Het programma van deze opening is gevarieerd met onder andere een korte lezing door Cultuurhistoricus Wies van Leeuwen, muzikaal optreden van Sadeesha Visch en een kostuumpresentatie door kunstenaar Ward Warmoeskerken. Iedereen is van harte welkom om de opening bij te wonen.

De Open Kerkendag 2019 wordt georganiseerd door Stichting Open Kerken. In deze stichting zijn de Brabantse Hoeders, het bisdom Den Bosch, het bisdom Breda en de PKN vertegenwoordigd. Informatie over Open Kerkendag 2019 is verkrijgbaar via www.openkerkendag.nl of [email protected].

Reacties