21 juli, wandelexcursie naar de abdijbossen van O.L. Vrouw ter Duinen

Foto: Fred Severin

IVN Groene Zoom houdt in samenwerking met Nareka op zondag 21 juli om 14.00 uur een wandelexcursie naar de abdijbossen van O.L. Vrouw ter Duinen.

Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg alleen uit zee-den.

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan.

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Kalmthoutse Heide en valt onder de Natura 2000 afspraken. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.

Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot.
Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

De excursie door natuurgids Han van den Beemt start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te 4641RM Ossendrecht.
Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen. Deelname is gratis.

Reacties