4 Augustus, natuur- en stads-excursie Bergen op Zoom

Foto:

Op zondag 4 augustus a.s. organiseert IVN-Groene Zoom voor de eerste keer een natuur/stads-excursie langs de voormalige moervaart ‘De Zoom’ in combinatie met een korte stadsroute richting Grote Markt.

De aanvang is gepland om 10:00 uur. Het startpunt is de splitsing Smitsvest-Garnizoenspad. Dit pad maakt deel uit van het in 2017 opgeleverde Turfpad. De excursie gaat ruim anderhalf uur duren.

Tijdens de excursie komen onderwerpen aan de orde, zoals de begroeiingen op de steile hellingen van de vaart, de turfgeschiedenis, hoogte-liggingen, vervuilingen, (muur)flora en de waterhuishouding. Verder komt ‘De Zoom’ aan bod als ecologische verbindingszone en uiteraard de bezienswaardigheden richting stadscentrum.
Vanaf de start wordt het Turfpad gevolgd. Ter hoogte van de scholengemeenschap ’t Rijks, gaan we de ‘diepte’ in. Ongeveer 20 minuten lopen we parallel aan de vaart over het zandpad richting stadspark. Hier eindigt de wandeling langs de watergang en ‘stijgen we op’ naar het verharde plaveisel.

Vervolgens lopen we richting oude binnenstad en worden we geconfronteerd met het Esperanto monument, het ‘Ravelijn Op den Zoom’, daterend uit het begin van de 18de eeuw. Dit vestingwerk werd de laatste decennia sterk aangetast door overwoekerende vegetatie. De bemetseling leed sterk onder de krachten van de beworteling van met name bomen en struiken. De verwoestende werking van (planten)wortels in de oude muren was duidelijk waarneembaar. Voordat gestart werd met het herstel van het ‘Ravelijn’ werd om die reden alle hierop voorkomende (muur)vegetatie verwijderd.

Na ongeveer 10 minuten lopen komen we uit op het Gouvernementsplein waar we stil staan bij de monumentale plataan ‘De dikke boom’ met een ouderdom van ongeveer 120 jaar. Het eindpunt van de route is de Grote Markt.

In het blad Spoor van september 2018 van de Nederlandse Spoorwegen werd in een artikel de Grote Markt beschreven als “Een van de mooiste stadspleinen van Nederland”.

Stevig schoeisel is aan te raden!

Reacties