‘De natuur ontwaakt’, excursie naar het Pottersbos

Foto: Jan

Op zondag 15 maart houdt IVN-Groene Zoom een korte natuurexcursie op het landgoed Pottersbos, aan de Moerstraatsebaan in Moerstraten. De aanvang is 10:00 uur. Startpunt is aan de westzijde van het bos, ter hoogte van de ‘Steenen Kamer’. De excursie gaat ongeveer een uur duren.

Het gebied dat in eigendom is van het Brabants Landschap, heeft een oppervlakte van ongeveer 21 ha. Het ‘Pottersbos’ is een restant uit een ver verleden van het toen nog onontgonnen laag liggend heidegebied. ‘De voorjaarsontwaking van de natuur’ is het credo van de excursie. Speciale aandacht krijgen de houtige gewassen, waarbij de sapstroom centraal staat. We gaan luisteren naar de wonderlijke stroming van dat sap in de berkenboom, die in deze tijd van het jaar heftig kan zijn. Het berkensap werd vroeger afgetapt en gebruikt voor vele doeleinden, zoals het voorkomen van voorjaarsmoeheid en was verder een populair middel tegen kaalheid.

Maar ook de dieren laten zich al vroeg in maart gelden. Ruime aandacht zal worden besteed aan de ontwaking van amfibieën uit de winterslaap en de daarbij behorende geluiden. Bekend is dat de bruine kikker en de gewone pad al vroeg in het voorjaar op pad gaan naar de voorplantingspoel. Mogelijk kunnen we de ei-afzettingen van deze diertjes bewonderen. Ook zal worden ingegaan op de nadelen van (kleine) sterk geïsoleerd liggende natuurgebieden, zoals het ‘Pottersbos’.
Vanwege gebrek aan parkeerruimte wordt geadviseerd om met de fiets te komen.

Reacties