Eerste online bijeenkomst Brabanders en hun Taal

Foto: Mevrouw Luysterburg

Op 8 juli komt de online gemeenschap ‘Brabanders en hun Taal’ ’s avonds in Microsoft Teams bijeen om te praten over dialect.

Online

Marianne Swinkels, Ramon de Louw en Jan Luysterburg vertellen waarom zij dialect belangrijk vinden, wat het met ze doet en met de mensen in hun omgeving. Noud Bongers is ook aanwezig en neemt zijn gitaar mee! Ben jij er ook bij?

  • De online inloop start om 18:50 uur. De bijeenkomst start om 19:00 uur en is rond 20:00 uur afgelopen.
  • De bijeenkomst vindt plaats in Microsoft Teams.
  • Meld je aan door een mail te sturen naar Heleen Regenspurg: [email protected].
  • Een paar dagen vóór 8 juli ontvang je per mail de Teams-link en een handleiding voor Teams.

Brabanders en hun Taal

Brabanders en hun Taal is een online gemeenschap waarbij iedereen die de Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, welkom is en zich thuis kan voelen. De online gemeenschap is opgericht door Stichting Brabants, in samenwerking met Erfgoed Brabant, maar is van iedereen die mee wil werken aan de verbetering van het imago van het Brabants.

Website: www.erfgoedbrabant.nl/BrabandersEnHunTaal

Over Jan Luysterburg

Wat betekent dialect voor jou?

Ik ben van klèèns af aon opgegruuid meej diejelekt. Pas op school ljeerde n’ik Neederlaans. Dur m’n oplèèding tot onderwèèzer/ljeeraor Neederlaans, Döts en Aordrekskunde protte n’ik steeds minder m’n moedertaol, mar in de pirrejoode 1983-1992 deej ik aon tonpraote en zoow kwaam ’t trug.

Ik praot tuis diejelekt meej m’n vrouw, m’n kinders, m’n vriende n’en bekende, de meense die ik teegekom op ’t dörrep en ooveral waor ’t goed kan.

Diejelekt is de taol van m’n art en van m’n verstaand. Diejelekt verbindt de meense meej mekaore. Diejelekt is netuurleke rèèkdom en Neederlaans is veul kunstmaoteger en ok aaremer. Diejelekt is tuisgevoel, bij mekaore n’woore. En ’t klienk veul mwooier en smeujeger as da kouwe Neederlaans. M’n diejelekt is ’n onlosmaokelek onderdjeel van m’n iedentietèèt, zonder diejelekt kan ik nie volleedeg m’n èège zèèn.

Werkzaamheden rondom dialect

Ik heb de leiding over de werkgroep Dialecten van Heemkundekring Het Zuidkwartier; ik ben 8 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Brabants, kwartaalblad over Brabanders en hun taal; samen met Cor Swanenberg doe ik al 9 jaar de redactie van het Brabants boekske; ik doe al 8 jaar mee met de radio-opnamen voor Bij wijze van … za’k mar zegge; ik heb al 4 jaar een (tweewekelijkse en sinds 1 januari 2021 wekelijkse)column in de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant; ok ben mede-organisator van het West-Brabants Dial4ectcafé; ik geef samen met Edy Minnebach lezingen over dialect; vorig jaar heb ik in eigen beheer een bundel dialectverhalen uitgegeven: ’t Kom d’ammel goed; ik doe graag mee aan schrijfwedstrijden en ik doe allerlei voorkomende ‘dialectklusjes’.
Favoriete woord of uitdrukking in het Brabants

Ik eb ’r jeel veul, mar ik kies deeze kjeer ’s vur: Ge zie mar da g’oew koont kraauwt! (Zoek zelf maar uit hoe je het voor elkaar krijgt).
Brabanders en hun Taal

Ik oop da tees as ’n intvlek z’n èège verspraait oover jeel de previnsie en da d’t ’t begin is van ’n erwaordeering van ’t Braobaans diejelekt. En ik oop da t’r veul meense plezier aon beleeve.

Reacties