Activiteiten van Heemkundekring Halsteren

Foto: Jan Krijtenburg

Bijeenkomst van de dialectgroep van de heemkundekring en ruilbeurs van postzegel vereniging Onderling Contact.

Donderdag 21 oktober zal de dialect groep van de heemkundekring weer bij elkaar komen. Deze groep probeert het Halsters en Lepelstraats dialect in ere te houden.
Iedereen die hier ook interesse voor heeft is van harte welkom op deze avond. D
onderdag 21 oktober, aanvang 19.30 uur in de Hof van Ram aan de Beeklaan 29a in Halsteren.

Alweer voor de tweede keer organiseert postzegel vereniging Onderling Contact in de Hof van Ram een ruilbeurs.
Iedere postzegelverzamelaar is welkom. Misschien is hier die al lang ontbrekende zegel te vinden.
Van 12.15 tot 16.00 uur kan men binnenlopen in de Hof van Ram aan de Beeklaan 29a in Halsteren.

Reacties