De F!TFabriek start opnieuw met vrouwensportclub SVV

 

Vanaf maandag 20 november start de F!TFabriek weer met het project SVV. SVV is een vrouwensportclub van, voor en door vrouwen.

Het basisconcept zal bestaan uit het wekelijks organiseren van een sport- en beweegactiviteit om zo de sportparticipatie van de vrouwen te vergroten en de leefstijl te verbeteren.

Bij de F!TFabriek kwamen vorig jaar steeds meer signalen binnen dat er behoefte is aan een vrouwensportclub. Daarnaast is de sportparticipatie in Bergen op Zoom onder vrouwen van 16+ te laag is. Daarom is vorig jaar door een aantal stagiaires, bijbanen en RKF scholarshippers gebrainstormd hoe deze doelgroep het beste bereikt kan worden. De conclusie van deze dames was dat er een wekelijkse laagdrempelige activiteit, in een veilige omgeving en in de wijk waar men woont moest komen. Deze enthousiaste dames hebben zelf het initiatief genomen en zijn wekelijks op maandagavond op vrijwillige basis in de gymzaal aan de Populierenlaan sport en spelactiviteiten gaan aanbieden aan vrouwen van 16 jaar en ouder. Dit was al heel snel een groot succes en daarom zal het project ook dit seizoen opnieuw starten.

Het doel van de vrouwensportclub is de vrouwen te motiveren structureel te gaan sporten en hiermee de burgerparticipatie en leefstijl onder deze doelgroep te verbeteren. Daarnaast kunnen de deelneemsters ervaren hoe het is om te sporten. Hiermee wordt het vertrouwen van de vrouwen (moeders) gewonnen, waarna de barrière die veel van deze vrouwen ervaren als het aankomt op hun dochters deel te laten nemen aan sportactiviteiten wordt weggenomen.

Alle vrouwen die deel willen nemen zijn welkom op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur aan de Populierenlaan in Bergen op Zoom. De deelneemsters betalen € 2,- per les. Dit betaalt men vooraf aan de les. Daarnaast is het ook mogelijk om een strippenkaart van € 8,- te kopen waarmee men 5 keer kan sporten. Het geld dat men betaalt wordt geïnvesteerd om o.a. (grotere) activiteiten te organiseren zoals clinics van externe sportaanbieders en het betalen van de zaalhuur.

Reacties