Met IVN Groene Zoom naar Grenspark Zoom-Kalmthoutse heide op zaterdag 9 december

Foto: Jan

IVN Groene Zoom organiseerd op zaterdag 9 december een wandeling door het Grenspark Zoom-Kalmthoutse heide.

De excursie door natuurgids Jack Smeijers start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Volksabdij OLV ter Duinenlaan 199 te Ossendrecht.

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Zoom-Kalmthoutse heide.
Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg uit zee-den.

Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark.

Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten.

Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot.
Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht.

Stevige schoenen strekt tot aanbeveling; een verrekijker kan de natuurbeleving verhogen. Deelname is gratis.

Reacties