Nederlandse auteur brengt oorlogsboek uit in Duitsland

Foto: Sonn Franken

De door de Bergse auteur Sonn Franken geschreven oorlogsroman ‘Im Schatten Der Wahrheit’ wordt nu ook in Duitsland uitgegeven.

In de schaduw van de waarheid

Eind 2016 bracht de Nederlandse auteur Sonn Franken zijn oorlogsroman “In de schaduw van de waarheid” uit. Het betreft een fictief verhaal dat gebaseerd is op de werkelijk beleefde avonturen van overlevenden van de Tweede Wereld Oorlog, zulks zowel aan Duitse zijde als wel aan Nederlandse zijde.

Sonn Franken (Archieffoto)

Prinses Margriet

Tijdens de herdenkingen aan 75 jaar bevrijding werd het boek ook overhandigd aan Prinses Margriet, die aanwezig was bij een herdenkingsceremonie te Bergen op Zoom. Tevens werd de auteur uitgenodigd mee te doen aan een internationale schrijfwedstrijd met als thema: “Vrede over de grenzen heen”.

Sonn Franken werd als een van de tien genomineerden uitgenodigd om in Enschede zijn verhaal voor te lezen. Daar viel hij op bij de voorzitster van de commissie.
Het was enkele weken later dat hij werd benaderd door een Duitse uitgever. Zij zouden een boek uitgeven in Duitsland en Nederland, in beide talen, waarin zij korte verhalen en gedichten zouden bundelen en ze hadden de vraag of ze het verhaal van Sonn mochten opnemen. Het thema: “Frieden verbindet über Grenzen hinweg”.
Een vertaalster meldde zich bij Sonn, vroeg hem om een biografie en het korte verhaal en ging aan de slag.

Onverwachte ontwikkelingen

En dan komt er een plotse wending. De vertaalster was ook op die bewuste avond in Enschede aanwezig geweest en meende zich te herinneren dat Sonn een heuse oorlogsroman geschreven had. Ze vroeg hem dan ook naar het manuscript.

Na slechts een derde gelezen te hebben meldde ze zich weer bij Sonn Franken: ‘Wat een geweldig boek. Dit boek behoort ook in Duitsland gelezen te worden, want het toont de oorlog hoe ze door mensen echt ervaren is. Dit is te waardevol en moet op de Duitse markt komen.’ Spontaan bood ze dan ook aan om de vertaling op zich te nemen.

Eerste proefdruk

Ondertussen zijn we een half jaartje verder en ligt de vertaling reeds klaar in de eerste proefdruk. De eerste gesprekken hebben in Duitsland al plaatsgevonden met geïnteresseerde partijen en de opstart voor de Duitse campagne is al gemaakt. Het boek “Im Schatten der Wahrheit” wordt dit jaar nog uitgebracht. Dit gebeurt in samenwerking met de Nederlandse uitgever Boekenindustrie.

Het boek zal beschikbaar komen in elke boekhandel en via elke website in Duitsland. Zoals de Nederlandstalige versie al in elke boekwinkel en website in Nederland en België te verkrijgen is.

Het eerste adres voor een lezing over dit boek in Duitsland is ook al besproken. Het ligt aan de perikelen rondom het corona virus wanneer dit kan plaatsvinden.

Voor meer informatie

Uitgeverij Boekenindustrie
[email protected]
0031 (0)6 386 11 596

Sonn Franken
[email protected]
0031 (0)6 247 022 74

In de schaduw van de waarheid

Voorwoord

Het is nu 2016 en de bevrijdingsfeesten tonen aan dat er steeds minder direct overlevenden zijn van één van de meest gruwelijke oorlogen: De tweede Wereldoorlog 1940 – 1945.
Dat houdt ook in dat de directe verhalen opdrogen. De schoolboeken nemen het vaandel over en hoe verder het verleden terug treedt, hoe meer de waarheid van het verhaal verdrongen wordt door feiten. Feiten die gedicteerd zijn door de overwinnaar en nauwelijks recht doen aan de verhalen van die mensen, van beide kampen, die de oorlog werkelijk geleefd en beleefd hebben. Het zijn juist die verhalen die tonen hoeveel tinten een oorlog kent, dit in tegenstelling tot het zwart – wit van geschiedenisboeken.

Dit boek is een fictieverhaal dat gebaseerd is op werkelijke ervaringen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Van mensen die onwaarschijnlijke vriendschappen hebben opgedaan en die de meest wrede situaties hebben moeten doorworstelen. Het zijn mensen die nooit op de voorgrond hebben willen treden. Mensen die geen lintje gekregen hebben.

Het zijn mensen die nooit gehoord zijn of nooit hun verhaal in het openbaar hebben willen vertellen. Het zijn mensen die de oorlog wilden vergeten en alleen als ze met ‘lotgenoten’ samen kwamen even over dit deel van hun verleden konden praten. Kortom, het zijn verhalen die niet gehouden zijn aan wat politiek correct of incorrect is maar het zijn verhalen over wat het leven van dat moment op hun pad bracht en hoe zij er mee om gingen.

In een tijd dat de jeugd alweer vergeten is wat het is om in vrijheid te leven, een tijd waarin ze niet nadenken over wie dit pad voor hen heeft geplaveid, is het zaak om de beleving van het moment van beleven zelf op te tekenen.

De spiegel naar het verleden, het leven van toen, is tevens een eerbetoon aan hen die een bijzondere wrede akelige periode doorworsteld hebben en ons de toekomst hebben gegeven die we nu mogen beleven. Zij zijn onze ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s, die allen op hun manier de oorlog beleefd en overwonnen hebben.

Dit is één van de vele verhalen dat ons terugvoert naar een donkere tijd waar toch ruimte was voor hoop.

Het verhaal

Jaap is de op één na jongste zoon uit een gezin van 11 kinderen. De Duitse oorlogsmachine neemt ook bezit van zijn stad, ergens in West Brabant. Hij wordt door de Duitse bezetter weggevoerd naar Duitsland om daar te werk gesteld te worden. Als jonge snaak van amper zeventien jaren wordt hij opgeleid tot motorordonnans.

Hij levert berichten af van het Oostfront tot aan de Franse kust. Menig konvooi begeleidt hij om voorop te rijden en om straten af te sluiten als de colonnes langs komen. Jaap leert dat de oorlog het slechtste en het mooiste in mensen doet ontwaken, dat er aan alle zijden van het gevecht goed en kwaad is. Maar bovenal leert hij hoop te houden.

Dit verhaal is fictief, maar dan wel gebaseerd op de levenservaringen van mensen die de oorlog beleefd en overleefd hebben. Het geeft een aantal schaduwtinten aan waar zelden over gesproken wordt, laat staan dat het opgenomen is in de geschiedenisboeken. Dit is een verhaal dat, nu sinds zij die het beleefd hebben ons steeds meer ontvallen, niet in de vergetelheid mag geraken. Het is een spiegel naar het verleden die letterlijk in de schaduw van de waarheid staat!

Reacties