Grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en Vlaanderen

Op dinsdag 17 april organiseren Zeeland & West-Brabant Business samen met EURES Scheldemond een informatie- en inspiratieavond in Roosendaal.

Hoe kunt u profiteren van voordelen die de andere kant van de grens u biedt?

De informatie- en inspiratieavond internationaal en interregionaal ondernemen wordt gehouden in Frame 21 in Roosendaal.

Tijdens deze avond worden diverse onderwerpen behandeld gericht op het zakendoen tussen Nederland en België in het algemeen, maar ook tussen de grensgebieden Zeeland, West-Brabant, Vlaanderen en Antwerpen. U krijgt een goed beeld van de kansen die grensoverschrijdend ondernemen en rekruteren u biedt.

Vlaanderen, West-Brabant en Zeeland hebben grensoverschrijdende samenwerking allen in hun beleidsnota’s staan. Doel is te komen tot meer strategische samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende thema’s zoals innovatie, grensarbeid, slimme mobiliteit, logistiek-haven, creativiteit, duurzaamheid en gezond ouder worden. Er zijn voldoende best practices. De fusie van het Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port is van ongemeen grote betekenis.

 

Op deze avond willen wij u inspireren met best practises van grensoverschrijdende samenwerking en krijgt u concrete informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals; vestigen in Nederland of België, internationale juridische valkuilen, cultuurverschillen, taalbarrières, internationaal zakendoen, subsidiemogelijkheden, bedrijfsovernames, het vinden van grensoverschrijdende partners en het werven en aannemen van personeel.

Het evenement wordt georganiseerd voor ondernemers/werkgevers uit de drie grensregio’s die interesse hebben om zaken te doen over de landsgrenzen heen, openstaan voor grensoverschrijdende ontmoetingen en op zoek zijn naar informatie over hoe zij grensoverschrijdende kansen kunnen verzilveren. Het evenement is gratis bij te wonen, na aanmelding via www.zeelandbusiness.nl/crossborderevent-2018

Diverse partijen uit Nederland en Vlaanderen zijn aanwezig om hun kennis over grensoverschrijdend ondernemen te delen. Bij dit evenement zijn onder andere EURES, de Kamer van Koophandel en Invest in Zeeland betrokken. Medeorganisator EURES zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnership werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio’s te bevorderen.

Links

Reacties