Brabantse ziekenhuizen overbelast door griep

Bravis Bergen op Zoom
Foto: Jan

Wachttijden op de Spoedeisende Hulpen (SEH’s) nemen toe, ambulancepersoneel moet wachten om patiënten over te kunnen dragen aan het ziekenhuis en medewerkers draaien dubbelen diensten.

Ook dubbele diensten draaien kan alleen als de medewerkers zelf niet ziek zijn. Kortom: ziekenhuizen raken overbelast door het grote aanbod van grieppatiënten.
Om de crisis het hoofd te bieden, worden geplande operaties afgezegd. Ook overwegen ziekenhuizen om geplande open dagen in de Week van de Zorg niet door te laten gaan.

Ook bij andere zorgverleners ontstaan knelpunten. De huisartsen en huisartsenposten kampen met langere wachttijden aan de telefoon en volle wachtkamers. Verpleeghuizen liggen vol en hebben bijna geen bedden meer vrij, waardoor ook de doorstroom van ziekenhuizen vastloopt.

Gezamenlijke aanpak

Op 8 maart zijn tijdens een extra bijeenkomst Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten vanuit heel Brabant bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is het probleem besproken en zijn afspraken gemaakt hoe zij elkaar kunnen helpen. Alle instellingen werken met man en macht om ook onder deze moeilijke omstandigheden goede zorg te blijven leveren.

De verwachting is dat de griepgolf de komende weken nog aanhoudt De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) monitoren dagelijks de situatie om snel maatregelen te kunnen nemen.

Voor meer informatie over de griep kunt u terecht op de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep

Reacties