Oproep tot samenwerking Bergen op Zoom en Roosendaal in manifest ‘Samenstadjesterker’

Maandagmiddag is tijdens een persconferentie in De Wouwse Tol het manifest ‘Samenstadjesterker’ gepresenteerd dat oproept tot samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.

Samenstadjesterker

Onder de noemer ‘Samenstadjesterker’ hebben diverse ondernemers en bestuurders van onder meer het Bravis Ziekenhuis en het ROC West-Brabant een manifest opgesteld. Hoofdboodschap: nauwere samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal zou na de gemeenteraadsverkiezingen een plaats moeten krijgen in de collegeprogramma’s. Daardoor zou, volgens de samenstellers van het manifest, de hele regio West-Brabant-West sterker worden.

René Mol, partner bij Perficico Adviseurs en een van de initiatiefnemers van het manifest, vertelt dat er op veel gebieden al wordt samengewerkt. “Maar het moet en kan nog beter. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de regio Oost-Brabant, dan zien we dat daar de economie hard groeit. Dat komt omdat bedrijfsleven, onderwijs én gemeenten over hun eigen grenzen heen kijken en samen voor een prettig vestigingsklimaat zorgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we in onze regio ook op een betere manier moeten samenwerken, om de gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan, een goed woonklimaat te behouden en de economie te laten groeien. Als kerngemeenten in onze regio is het de taak van Roosendaal en Bergen op Zoom om hierin een voortrekkersrol te spelen.”

Samen optrekken

Het manifest is uitdrukkelijk géén stemadvies, benadrukt Mol. “We spreken geen voorkeur uit voor bepaalde partijen of personen. Wat we wél willen, is dat meteen na de verkiezingen op 21 maart stappen worden gezet om nauwer samen te werken. Wat ons betreft begint dat al bij de informateurs die na de verkiezingen worden benoemd om het opstellen van de coalitie- en uiteindelijk de collegeprogramma’s in goede banen te leiden.

Bij hen zou samen optrekken als kerngemeenten in westelijk West-Brabant een belangrijk uitgangspunt moeten zijn. En uiteraard zijn wij zelf ook bereid om op een creatieve manier mee te denken én te doen.”

Onderwijs, economie en zorg

Het initiatief voor het manifest werd genomen door Mol en door Rob Neutelings, voorzitter van de Raad van Bestuur van ROC West-Brabant; Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bravis ziekenhuis; Guust Verpalen, voorzitter VNO NCW Roosendaal; Ed Vreman, directievoorzitter van de Rabobank Zuidwest-Brabant, Jan Pelle, directeur van de Brabantse Ontwikkel Maatschappij en Liesbeth van Kerkhof, Voorzitter VNO NCW Brabantse Wal.

In het manifest geven zij hun visie op hoe een betere samenwerking in West-Brabant-West van groot belang is voor met name de economie, de zorg en het onderwijs. “Dat zijn alle drie onderwerpen die belangrijk zijn om onze regio sterk te houden. We roepen daarom iedereen die onze visie steunt, op om het manifest te ondertekenen. Daarmee laten we de informateurs én de nieuwe gemeenteraden zien dat stevige samenwerking een breed draagvlak heeft in de regio.”

Het volledige manifest is te lezen én te ondertekenen op www.samenstadjesterker.nl.

Reacties