Excursie langs moervaart “De Zoom” op zondag 8 april 2018

Foto: IVN

Op zondag 8 april a.s. organiseert IVN-Groene Zoom te Bergen op Zoom een excursie langs de voormalige moervaart ‘De Zoom’.

De aanvang is gepland om 10:30 uur. Het startpunt, op de splitsing Smitsvest-Garnizoenspad, is te bereiken door vanaf de Burgemeester Stoelemeijerlaan ongeveer 400 meter het Garnizoenspad te volgen. Dit pad maakt deel uit van het vorig jaar opgeleverde Turfpad. De excursie gaat ongeveer anderhalf uur duren.

Moervaart ‘De Zoom’ is voor de stad Bergen op Zoom een verrijking op velerlei gebied. Het geeft de bewoners niét alleen een idyllisch gevoel, maar biedt ook natuurbeleving en recreatie.
Tijdens de excursie komen onderwerpen aan de orde, zoals de begroeiingen op de steile hellingen van de vaart, de turf-geschiedenis, hoogte-liggingen, vervuilingen, muurflora, houtdateringen, en de waterhuishouding Verder komen aan bod de ecologische verbindingszones en een noodzakelijke ´groene long´ in stadsgebieden.

Vanaf de start volgen we het Turfpad. Ter hoogte van de scholengemeenschap ’t Rijks, gaan we de ‘diepte’ in. Ongeveer 20 minuten lopen we parallel over het zandpad aan de vaart richting stadspark. Van hieruit wandelen we via het Esperanto-monument naar het pas gerestaureerde Ravelijn ‘Op den Zoom’, daterend uit het begin van de 18de eeuw. Uiteraard wordt aandacht besteed aan het herstel van het Ravelijn. Met name staan we stil bij de verwoestende werking van (planten)wortels in de oude vestingmuren.

Belangrijk is het dragen van goed schoeisel, daar het te volgen zandpad oneffen is. Geadviseerd wordt om met de fiets te komen.

Reacties