Bergen op Zoom, een stad om op te eten!

Foto: Rotary Bergen op Zoom-noord

Zestig mensen verzamelden zich zaterdagochtend onder barre weersomstandigheden om de eerste boom van de plukroute te planten op de Bergse Plaat.

Dit volgens het plan “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” en ter ere van het 5-jarig jubileum van het plantsoen Zilverstrand. Buurtbewoners voltrokken in allerijl plan B, waardoor – in plaats van rondom de te planten boom – onder partytenten en in garages van buurtbewoners een warm ontvangst werd verzorgd voor Burgemeester Frank Petter, wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen, buurtbewoners, leden van Rotaryclub Bergen op Zoom-noord en overige belangstellenden.

De Rotary, een serviceclub die zich graag inzet voor de lokale gemeenschap, heeft wereldwijd al haar ca. 30.000 clubs verzocht in het kader van World Earth Day bomen te gaan planten zo een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Omdat je samen sterker staat dan alleen heeft Rotaryclub Bergen op Zoom-noord een aantal groeninitiatieven in Bergen op Zoom samengebracht wat geleid heeft tot het plan om gezamenlijk een route van eetbare planten door de stad tot stand te brengen.

Deelnemende partijen op dit moment zijn de initiatiefnemers van de plukroute, die naast eetbare bomen pleitten voor allerlei soorten eetbaar groen in de stad. De scholen die hun pleinen willen verduurzamen; De Kreek, Lodijke, De Driemaster, De Krabbenkooi, Montessori, de Noordster en de Welle. Het Natuurpodium verzorgt een lespakket behorend bij hun eerste boom. Naast buurtcomité Zilverstrand ook buurtcommissie Noordgeest en de bewoners van het Klaproosplein. De gemeente, Stadlander en ‘Wij Zijn’ denken met hun mee.
Kunstenaar Sjoerd van den Boom is bedenker van een herinneringssymbool.
En, er zijn nog meer belangstellende partijen zoals Grazimedia, de Steenspil, Rotary Brabantse Wal en roeivereniging Aquarius. Er zijn ook gesprekken gaande met partijen die de deelnemende partijen kunnen gaan ondersteunen in het onderhoud van de route zoals ZEP XL, WVS en hoveniers.

Els Roepers en Erik Weinholt gaven een terugblik op het ontstaan van de burgerparticipatie in aanleg en het onderhoud van het plantsoen Zilverstrand. Laat dit plantsoen en hun aanpak een inspiratie zijn voor anderen!

Mireille Vrijenhoek, voorzitter van Rotaryclub Bergen op Zoom-noord gaf een toelichting op de plannen in het kader van het project “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” en de burgemeester sprak lovende woorden over het initiatief en de inzet van de buurtbewoners. Wethouder Patrick van der Velden plantte vervolgens de eerste boom van de plukroute. De route zal door de stad gaan lopen, maar de ambitie is om deze naar de hele Brabantse Wal uit te breiden, vandaar dat symbolisch voor een WAL-notenboom is gekozen.

Reacties