Wat boompjes opzetten in Bergen op Zoom

Kinderen van De Noordster en de wethouder Patrick van der Linden
Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Woensdag werden er op verschillende plaatsen in Bergen op Zoom door scholieren en wethouders boompjes geplant.

Bergen op Zoom, een stad om op te eten!

Op de derde woensdag van maart is het boomplant dag. Vanwege de verkiezingen was de officiële feestdag vervroegd, maar als onderdeel van het plan “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” heeft Rotaryclub Bergen op Zoom-noord wel op 21 mrt. jl. aan 6 deelnemende scholen en een buurtcomité een appelboom overhandigd. Wethouder Patrick van der Velden heeft 3 bomen mee geplant. Het Natuurpodium verzorgde voor groep 7 van de Noordster een workshop behorend bij de eerste boom, waarin zij hele leuke ideeën voor een groen schoolplein hebben bedacht.

Mireille Vrijenhoek, voorzitter van Rotaryclub Bergen op Zoom-noord gaf een toelichting op de plannen in het kader van het project “Bergen op Zoom, een stad om op te eten!” Het plan is ontsproten aan het idee van Rotary om wereldwijd al haar clubs bomen te laten planten en zo de wereld te vergroenen. Rotary BoZ-noord heeft hiervoor een aantal groeninitiatieven van scholen en wijkverenigingen in Bergen op Zoom samengebracht wat geleid heeft tot het plan(ten) om gezamenlijk een route van eetbare planten door de stad te gaan realiseren, een zogenaamde plukroute. De gemeente is zo enthousiast dat zij zelfs de ambitie heeft uitgesproken om het plan uit te breiden naar de hele Brabantse Wal.

OBS De Kreek

De eerste boom van deze ochtend werd overhandigd aan de kinderen van groep 8 van OBS de Kreek. De directeur, Gerrit Coldeweijer, is heel enthousiast over het vergroenen van het schoolplein en heeft toegezegd ook fruitbomen te sponsoren die geplaatst kunnen worden op de groenstrook tussen de scholen.

RK basisschool Lodijke

RK basisschool Lodijke, de meest recente deelnemer aan het project, is aangestoken door het enthousiasme van dhr. Coldeweijer. Leerlingen van groep 7 waren blij met de boom. Ook hun wens is om deze appelboom in de groenstrook tussen de twee scholen te planten en daar zelf nog wat bomen aan toe te voegen.

De Driemaster

Bij de Driemaster op de Maaslaan stonden twee groepen en de directrice klaar om de boom in ontvangst te nemen. De leerlingen hadden ook een tijdcapsule gevuld met daarin briefjes met o.a. songteksten. Op een van de briefjes staat “Kind van de duivel”, bekende een van de leerlingen. Dat is de titel van een lied wat thuis niet gedraaid mag worden, maar juist daarom misschien wel een goed beeld geeft van de tijd waarin we nu leven. De tijdcapsule werd geplant tussen de wortels van de boom. De leerlingen hielpen goed mee met het planten, vooral de grondboor was erg in trek.

Eerste Montessorischool

Bij de Eerste Montessorischool waren de leerlingen van de onderbouw verzameld in een grote zaal, omdat het inmiddels pauzetijd was geworden en er teveel leerlingen op het schoolplein rondrenden. De Montessori was al bezig het met vergroenen van haar plein. Deze appelboom krijgt daar ook een mooi plekje.

OBS de Noordster

Wethouder Patrick van der Velden kwam bij OBS de Noordster helpen met het planten van hun boom. Het veld was mooi versierd met vlaggetjes en kleurrijke kegels op de plek waar de boom geplant mocht worden. Gewapend met schepjes kwam groep die mocht planten naar buiten. Ondertussen ging het Natuurpodium aan de slag met een speciaal voor dit initiatief ontwikkeld lespakket. Leerlingen van groep 7 mochten meedenken over wat er allemaal mogelijk is om het schoolplein duurzaam te vergroenen. Na wat oefeningen in de schoolklas, gingen ze buiten kijken en meten of de ideeën die ze hadden ook werkelijk zouden passen.

Een aantal bewoners van Noordgeest waren ook aanwezig bij het feestelijke moment op basisschool de Noordster. Commissie voorzitter Marleen Uijtdewillegen nam daar hun boom in ontvangst en heeft deze met leerlingen van de Noordster en wethouder Patrick van der Linden geplant op een voorlopige plek midden op het veld.

Omdat de plannen voor de wijk-ontmoetingsplek nog niet helemaal rond zijn, zal de boom nog wel verplaatst gaan worden. Inmiddels is er een brainstormsessie geweest met gemeente, Stadlander en Wij Zijn en heeft mevr. Uijtdewillegen ook contact opgenomen met de Steenspil en Pomona om te helpen met ontwerp en aanleg van de ontmoetingsplaats. Hij komt op de plek waar eerst de noodgebouwen van de school stonden. Het wordt ongetwijfeld een fijne plek voor de buurt!

Dalton basisschool de Welle

Dalton basisschool de Welle kreeg deze ochtend de laatste boom overhandigd van de Rotary BoZ-noord. De school had een goede voorbereiding getroffen: er was al een gat gegraven, er stond een emmertje water klaar en een schep. In een grote kring om de boom lieten de leerlingen zich voorlichten door de wethouder Patrick van der Velden over wat groen voor je kan doen. Daarna werd met groot enthousiasme meegeholpen met het planten van de boom.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen op dit moment zijn de initiatiefnemers van de plukroute, die naast eetbare bomen pleitten voor allerlei soorten eetbaar groen in de stad.
Er zijn nu 7 basisscholen die hun pleinen willen verduurzamen. Het Natuurpodium verzorgt een lespakket inclusief workshop voor leerlingen van groep 7 behorend bij hun eerste boom.

En er zijn inmiddels al 3 bewonersgroeperingen aangesloten: buurtcommissie Noordgeest, buurtcomité Zilverstrand en de bewoners van het Klaproosplein. De gemeente, Stadlander en Wij Zijn denken met hun mee.
Kunstenaar Sjoerd van den Boom is bedenker van een herinneringssymbool.

En, er zijn nog meer belangstellende partijen zoals Grazimedia, de Steenspil, Rotary Brabantse Wal en roeivereniging Aquarius. Er zijn ook gesprekken gaande met partijen die de deelnemende partijen kunnen gaan ondersteunen in het onderhoud van de route zoals ZEP XL, WVS en hoveniers.

Wilt u hier ook deel van uit gaan maken? Meldt u zich dan via de site www.rotary.nl/bergenopzoomnoord

Reacties