100 Jaar, en twee burgemeesters op visite

Twee burgemeesters op bezoek
Foto: Jan

Woensdag vierde mevrouw Bos-Van Gils haar 100ste verjaardag. Omdat zij 60 jaar in Hoogerheide heeft gewoond en nu zo’n half jaar in Bergen op Zoom (Moermont) woont, waren er maar liefst 2 burgemeesters op bezoek.

Zowel burgemeester Adriaansen van Woensdrecht als burgemeester Petter van Bergen op Zoom kwamen mevrouw Bos-Van Gils feliciteren met haar 100e verjaardag. Na de bloemen van de burgemeesters werd de verjaardagstaart aangesneden, Natuurlijk waren haar zoon en dochters ook aanwezig en had haar zoon een mooie speech voorbereid.

Mevrouw Bos en haar kinderen

Mevrouw Bos-Van Gils werd kort na de eerste wereldoorlog in Breda geboren. Na de tweede wereldoorlog leerde zij haar man, Antoon kennen en in 1949 trouwden ze in Breda.
Begin 1958 verhuisde de familie Bos naar Hoogerheide waar meneer Bos als rijksambtenaar voor defensie werkte op de vliegbasis. Meneer en mevrouw Bos hebben twee dochters en een zoon.

In 1997 kwam meneer Bos na een lang ziekbed te overlijden. Enige tijd na het overlijden van haar man werd mevrouw Bos lid van onder andere de KBO en bezocht enthousiast de activiteiten en in 2017 is ze naar Moermont in Bergen op Zoom verhuist. Zelf zegt ze hierover “Mijn hoofd is nog goed maar mijn benen willen niet meer”.

Mevrouw Bos-Van Gils 100 jaar !

Mevrouw Bos heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Burgemeester Petter, Mevrouw Bos, één van de kleindochters en Burgemeester Adriaansen

Reacties