Dit is waarom boa’s nog intensiever samen gaan werken

Efficienter en effectiever toezicht uitoefenen in de natuur om de natuurgebieden op de Brabantse Wal te beschermen en ervoor te zorgen dat bewoners en recreanten zich veilig en welkom voelen. Daarom werken sinds 1 september de boa’s van de boapool van de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht intensiever samen met de boa’s en boswachters van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en SSIB. Dat meldt de gemeente Bergen op Zoom.

Dit was een van de actiepunten uit het handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente Bergen op Zoom: ‘Het maken van concrete samenwerkingsafspraken met natuurorganisaties’. Aanleiding hiervan waren en zijn de veelvuldige overtredingen (zoals dumpingen) en overlast in het buitengebied op de Brabantse Wal.

Samenwerking

Intensivering van deze samenwerking leidt tot het delen van kennis en expertise over de gebieden, de specifieke problematiek en de juiste aanpak. Er is meer slagkracht bij heterdaadsituaties en op deze manier wordt een signaalfunctie afgegeven naar de omgeving. Als laatste wordt de onderlinge afstemming tussen gemeenten en natuurorganisaties geoptimaliseerd.

Natuurgebieden

In de praktijk houdt deze samenwerking in dat dat boa’s van Brabants Landschap of Staatsbosbeheer structureel een dagdeel samen surveillance gaan uitvoeren in de natuurgebieden van de drie Brabantse Wal gemeenten.

Handhaving

Burgemeester Petter: “Ik draag onze natuur een warm hart toe. Daarom maak ik me hard voor toezicht en handhaving in de natuur en dus bescherming van natuurwaarden. Ik ben dan ook blij met de intensivering van de samenwerking tussen de natuurorganisaties en de gemeentelijke boa-pool.”

Reacties