Bravis ziekenhuis breidt bezoektijden uit per 1 december 2018

Foto: Jan Krijtenburg

Met ingang van 1 december 2018 breidt het Bravis ziekenhuis de bezoektijden over de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom uit.

Vanaf die datum zijn bezoekers alle dagen welkom tussen 14.00 uur en 20.00 uur. Voor sommige afdelingen blijven nog specifieke bezoektijden gelden.

Gastvrij

“Het Bravis ziekenhuis wil een gastvrij ziekenhuis zijn voor patiënten en bezoekers,” licht bestuurslid Bianka Mennema toe. “Doorlopende bezoektijden passen goed bij dit serviceconcept. Door de bezoektijden uit te breiden hebben de patiënten en hun naasten meer inbreng en kunnen ze zelf beter bepalen wanneer bezoek gewenst is. Bovendien kan de vertrouwde aanwezigheid van bezoek van met name de partner, ook een vorm van mantelzorg zijn voor de patiënt en het genezingsproces bevorderen.”

De nieuwe regeling heeft eveneens een gunstige invloed op de verkeersstromen en parkeerproblematiek rond het ziekenhuis. In plaats van enkele piekuren wordt de stroom bezoekers nu meer uitgesmeerd over de dag.

Uniform

Bianka Mennema vervolgt: “Met de uitbreiding worden de bezoektijden in de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom nu ook gelijk geschakeld. Deze liepen nog niet parallel. Dat was niet handig. Nu is de situatie in beide locaties hetzelfde en dat is voor iedereen duidelijk; voor patiënten en bezoekers, maar ook voor medewerkers.”

Bestaande afspraken

De bestaande afspraken blijven ook na de uitbreiding gehandhaafd. “De patiëntenzorg heeft in alle gevallen voorrang. Dit kan betekenen dat het bezoek gevraagd wordt om de kamer (even) te verlaten als dat vanwege medisch handelen nodig is. Ook de bestaande afspraak over het maximaal aantal bezoekers per patiënt (2 tegelijk) blijft onveranderd,” aldus Bianka Mennema. “En verder blijft het in overleg met de verpleging voor directe familie of een mantelzorger altijd mogelijk aanvullende afspraken te maken. De verpleegkundige beoordeelt dan of langer bezoek past in het behandelingsplan en de dagstructuur.”

De gewijzigde bezoektijden

Onderstaand een overzicht van de nieuwe situatie per 1 december 2018.

Reacties