Deze nieuwe borden wijzen de weg in Bergse binnenstad

Foto: Jan

De binnenstad van Bergen op Zoom heeft een voetgangersbewegwijzeringssysteem. Hiermee worden bezoekers naar de diverse (toeristische) bestemmingen geleid. Dit systeem was toe aan een update, meldt de gemeente.

De afgelopen jaren is de uitstraling verouderd en is sommige informatie achterhaald. Om die reden heeft de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met Brede Aanpak Binnenstad en diverse stakeholders gewerkt aan een nieuw bewegwijzeringssysteem. Er is daarbij zowel naar de te benoemen bestemmingen als de uitstraling gekeken.

Bezoekers -met name toeristen die een eerste bezoek aan Bergen op Zoom brengen- worden vanaf de belangrijke vertreklocaties (parkeerpleinen en – garages en station) op een klantgerichte wijze verwezen naar het (historische) centrum en belangrijke (toeristische) bestemmingen.

In 2016 is een Customer Journey in de binnenstad van Bergen op Zoom uitgevoerd. Hierbij bleek dat bezoekers de weg niet goed kunnen vinden. Zowel de automobilist als de voetganger ervoeren de bewegwijzering als een knelpunt. Dit sloot ook aan bij het onderzoek dat eerder was uitgevoerd door Vereniging Binnenstad.

De eerste 5 voetgangersbewegwijzeringssystemen werden deze week vervangen, de overigen in het nieuwe jaar.

Reacties