West-Brabant grootste logistieke hotspot

Volgens een jaarlijkse verkiezing door logistieke experts zijn de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland achtereenvolgens West-Brabant, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray, Rivierenland en Utrecht. Dat meldt het CBS.

Van de 1,1 miljard ton goederen die in 2017 werd overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen, had een kwart een van deze vijf hotspots als herkomst of bestemming. Voor een groot deel gaat het hierbij om goederen die onderweg zijn van of naar de Rotterdamse haven. Van de vijf hotspots groeiden Rivierenland, Venlo-Venray en West-Brabant in 2017 het hardst als het gaat om overgeladen gewicht.

Logistieke hotspots

Goederenvervoer in Nederland met binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen gaat steeds vaker via logistieke hotspots. Dit zijn knooppunten waar goederen worden overgeladen. Van het totale gewicht dat in 2017 vanuit het Rotterdamse havengebied naar het Nederlandse achterland werden vervoerd, zat 30 procent in een container. In West-Brabant lag dit iets hoger, gemiddeld 40 procent.

In hotspot West-Brabant werden veruit de meeste containers afgehandeld. Dit komt mede doordat kleinere zeeschepen die Rotterdam aandoen kunnen doorvaren naar Moerdijk om daar te laden en/of te lossen. In Venlo-Venray en Rivierenland worden vanwege hun strategische ligging (dicht bij de Duitse grens) veel goederen overgeslagen die eerder in de Rotterdamse haven met zeeschepen zijn aangevoerd. Tilburg speelt onder meer een rol in het vervoer per trein vanuit China (de zijderoute), die sinds september 2016 daar een tussenstop maakt. In Tilburg worden de goederen verdeeld naar de belangrijkste eindbestemmingen.

Meeste containers naar West-Brabant

In 2017 werden vanuit het Rotterdamse havengebied 2,5 miljoen zeecontainers vervoerd naar het Nederlandse achterland. Een derde daarvan werd gelost in een van de vijf logistieke hotspots. De meeste containers waren bestemd voor de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray. Daarnaast gingen vanuit het havengebied veel containers naar de regio Groot-Amsterdam en Noordoost-Noord-Brabant.

 

Reacties