Voedselbank Goed Ontmoet ontvangt geldprijs van Rob insinger Award 2018

Jack van Miert, Harry Filon en Ferry Samuels
Foto: Jan

Woensdagmiddag ontving de Voedselbank Goed Ontmoet de geldprijs die verbonden is aan de door Eco-Point gewonnen Rob Insinger Duurzaamheid Award 2018.

Rob Insinger Award

De Rob Insinger Duurzaamheid Award is een jaarlijkse prijs die sinds 2016 door Stichting Duurzaam Repareren/Duurzaam Herstel uitgereikt wordt aan een ondernemer uit de herstelbranche die door een publieksjury is gekozen als meest duurzaam onder de genomineerden.
De prijs is vernoemd naar Rob Insinger, in de jaren negentig directievoorzitter zakelijke schades bij Centraal Beheer Achmea, die zich inzette voor duurzaamheid in het bedrijfsleven.

Eco-Point

De Rob insinger Award 2018 werd gewonnen door twee bedrijven die precies evenveel stemmen van het publiek krgen, namelijk Dolmans Calamiteiten Diensten en Eco-Point.
Eco-point werd verkozen omdat het bedrijf zich al ruim vijfentwintig jaar inzet om duurzame en veilige ecologische schoonmaakmiddelen te ontwikkelen en te verkopen waardoor duizenden werknemers veiliger, duurzamer en prettiger kunnen werken.

De geldprijs

Aan de Award is een geldbedrag van €1500 verbonden. Eco-Point heeft er voor gekozen dit bedrag te schenken aan de voedselbank Goed Ontmoet en op woensdagmiddag om twee uur kwamen Ferry Samuels, de ceo van Eco-Point en Harry Filon van stichting ‘Duurzaam repareren’ het geldbedrag schenken aan de Voedselbank. Jack van Miert, een van de bestuursleden van de voedselbank nam de €1500 namens de voedselbank in ontvangst.

Voedselbank Goed Ontmoet

Aan de Abraham de Haanstraat in Bergen op Zoom is de centrale vestiging, en tevens uitgiftepunt voor Bergen op Zoom, van de voedselbank Goed Ontmoet. Van hier uit worden de uitgiftepunten in Ossendrecht, Oudenbosch, Roosendaal, Steenbergen en Tholen bediend.
Voedselbank Goed Ontmoet behoort bij de twintig grootste voedselbanken in Nederland met zo’n vierhonderd gezinnen als klanten. het werk wordt gedaan door circa honderdveertig vrijwilligers.

Al het voedsel wordt gratis geleverd door boeren, supermarkten en groothandels. Hoewel het werk door vrijwilligers wordt gedaan en het voedsel ook geen geld kost is er wel geld nodig om de voedselbank te laten functioneren. Zo zijn er koelcellen, ruimten voor opslag en uitgifte, vrachtwagens om voedsel naar de uitgiftepunten te brengen en bijvoorbeeld een computersysteem om de hele administratie en het klantenbeheer te onderhouden.

Hiervoor is jaarlijks zo’n €120.000 nodig wat voor meer dan de helft uit subsidies van de betreffende gemeentes komt, voor zo’n vjftien procent van kerken in de regio en verder van donaties, acties en dergelijke.

Klanten

Mensen die zich willen aanmelden voor ondersteuning door de voedselbank moeten aan een aantal landelijke criteria voldoen. Bij de voedselbank zijn zeven vrijwilligers die de intake gesprekken doen. Na goedkeuring van de intaker kunnen de voedselpakketten uitgereikt worden.
Twee keer per jaar hebben klanten van de voedselbank een gesprek om te toetsen of ze nog steeds in aanmerking komen voor ondersteuning door de voedselbank.

De verslaggeving van deze gesprekken wordt via de laptops van de intakers vastgelegd in een centraal systeem van de voedselbanken in Nederland.
Een belangrijk aspect van de ondersteuning is het motto “Geen pakket zonder een traject”.
De bedoeling is dat er niet alleen voedselpakketten verstrekt worden om de directe problemen op te lossen, maar dat er ook gezocht wordt naar oplossingen door bijvoorbeeld door te verwijzen naar de juiste instanties of hulp organisaties.

Links

Reacties