ISD Brabantse Wal wil mensen aan het werk krijgen

Foto:

“We doen er alles om mensen aan het werk te helpen en accepteert niet meer dat er mensen thuis blijven zitten”, zo luidt de duidelijke taal van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal.

De ISD wil ervoor zorgen dat meer mensen meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van (participatie)trajecten. De ISD Brabantse Wal is een samenwerkingsverband van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Het voert voor deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid.

Met het elan “Niemand aan de kant op de Brabantse Wal”, waait er een nieuwe wind binnen de ISD Brabantse Wal. Met een nieuw bestuur en een nieuwe visie om in te spelen op de sociale ontwikkelingen binnen de drie Brabantse Wal gemeenten. Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn de krapte op de arbeidsmarkt door aantrekkende economie, nieuwe groepen in de bijstand zoals statushouders en meer 55-plussers. Dit leidde tot een uitvoeringagenda met punten waar het bestuur van de ISD de focus op legt deze periode. Voor die focus is een “begrotingswijziging noodzakelijk”. Die zal moeten worden goedgekeurd door college’s en gemeenteraden.

Vanaf de nieuwe bestuursperiode in mei 2018 werken het bestuur en het management van de ISD Brabantse Wal aan de visie en prioriteiten voor de komende tijd: ‘werken en meedoen’. De uitvoeringsagenda van de ISD Brabantse Wal richt zich hoofdzakelijk op:

  • verminderen van de instroom in de uitkering,
  • het bevorderen van de doorstroom (om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten en de kansen op werk te vergroten) en
  • de uitstroom uit de uitkering naar werk.
  • Ook is de uitvoeringsagenda gericht op het meedoen van mensen in de vorm van (participatie)trajecten bijvoorbeeld via een leerwerk traject bij de WVS of via sociale activering bij Stichting Samenwerken.

Reacties