D66 afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht verder als D66 Brabantse Wal

Foto: D66 Brabantse Wal

Een bestuurlijke fusie tussen D66 afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht als D66 Brabantse Wal zorgt voor professionalisering en continuïteit voor de toekomst.

De drie gemeenteraadsfracties blijven ongewijzigd per gemeente hun eigen politieke koers volgen. Alleen de naam van de Woensdrechtse raadsfractie wordt voor de duidelijkheid gewijzigd van D66 Zuidwesthoek in D66 Woensdrecht.

Voorzitter Koen Suijkerbuijk is enthousiast: “Op deze manier kunnen we nog beter onze achterban vertegenwoordigen en onze politieke functie uitoefenen.”

Unaniem

Het was een unaniem besluit tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zondag 13 januari. De leden van de D66 afdelingen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zien vooral veel voordelen in de bestuurlijke fusie, zoals meer samenwerking en kruisbestuiving binnen de drie Brabantse Wal gemeenten.

Voorbereiding

De voorbereiding voor de bestuurlijke fusie was al enkele maanden bezig. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 startte een werkgroep. De werkgroep is verheugd dat met zoveel draagvlak van de leden de fusie met ingang van 2019 is gerealiseerd.

Nieuwe bestuursleden

Van elke gemeente zijn twee leden afgevaardigd in het nieuwe bestuur om voldoende voeling te houden met de achterban en de drie politieke fracties.

Het nieuwe bestuur van D66 Brabantse wal ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Koen Suijkerbuijk
Secretaris: Gert-Jan Heeren
Penningmeester: Gerhard Horstink
Talentontwikkeling en opleiding: Debbie Hoek-Kroon
Ledenwerving en -binding: Martien Musters
Campagne en communicatie: René de Schutter

Meer informatie is te vinden op de nieuwe website https://brabantsewal.d66.nl

Reacties