Saverpas benodigd voor ondergrondse containers

Archieffoto
Foto: Jan

Vanaf 12 maart is de Saverpas nodig voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Dinsdag 12 maart

Vanaf dinsdag 12 maart worden alle ondergrondse containers (behalve die voor glas) voorzien van een toegangscontrole met behulp van de Saverpas. De reden hiervoor is dat er geen zaken in de container kunnen belanden die er niet in thuis horen. Er worden geen tikken van de pas afgeschreven (behalve bij de restafvalcontainers). Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom hebben besloten alle ondergrondse containers te voorzien van een pascontrole. Daarom zal Saver vanaf dinsdag 12 maart geleidelijk aan alle ondergrondse containers van een toegangscontrole voorzien. Deze toegangscontrole werkt op zonne-energie. De werkzaamheden zullen op 14 maart worden afgerond, tenzij er zich onverwachte omstandigheden voordoen die de werkzaamheden vertragen.

Kosten voor wegbrengen restafval

Uiteraard zijn de ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente al voorzien van een toegangscontrole vanwege de tarieven die voor restafval worden gerekend (diftar). Indien inwoners in deze containers restafval deponeren, wordt dit geregistreerd via de pas en worden er kosten in rekening gebracht.

Geen kosten voor wegbrengen plastic, papier, textiel en glas

Ook sommige ondergrondse perscontainers voor plastic verpakkingsafval en drankenkartons, en die voor papier waren al voorzien van een toegangscontrole. Dit is gedaan vanuit veiligheidsoverwegingen die, wat het plastic betreft, te maken hebben met het persmechanisme binnenin de container. Nu worden ook alle ondergrondse textiel- en plastic-containers zonder persmechanisme voorzien van de toegangscontrole.

Om te kunnen zien waar de (ondergrondse) containers gesitueerd zijn, kunnen inwoners www.saver.nl/afvalwijzer raadplegen.

Reacties