Gemeente gaat eikenprocessierups in bomen te lijf

De gemeente Bergen op Zoom is gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups. Daar komen rood-witte linten en stofzuigers aan te pas.

Alle bomen worden door medewerkers van de gemeente gecontroleerd. Als er eikenprocessierupsen in een boom aanwezig zijn, wordt er een rood-wit lint om de boom gedaan. “Dit lint betekent dus niet dat deze bomen worden gekapt, zoals misschien wordt gedacht”, meldt de gemeentewoordvoerder.

Eikenprocessierups

Het bestrijden van de eikenprocessierups klinkt misschien makkelijker dan het is. “Pas als de rupsen gaan vervellen, kan de gemeente ze bestrijden. Daarom wordt de ontwikkeling van de rupsen nauwgezet gevolgd. Als het mooi en warm weer is, gaan de rupsen eerder vervellen en start de bestrijding ook eerder.”

Brandharen

De rupsen vervellen drie keer, waarna ze brandharen krijgen. Deze brandharen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. De bestrijding van de rupsen wordt gedaan met behulp van een stofzuiger. Zo wordt de rups gericht bestreden en hoeven er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Bestrijding

De rupsen worden in de gemeente Bergen op Zoom van Noord naar Zuid bestreden, waarbij extra aandacht is voor plaatsen waar de overlast van de brandharen groot is. De bestrijding van de rupsen vindt alleen plaats in bomen van de gemeente. Hierbij worden alleen de bomen langs de openbare weg en op recreatieve terreinen gedaan. Bomen verder van de openbare weg af worden met rust gelaten. De rups heeft namelijk ook natuurlijke vijanden. En deze verblijven, en overwinteren, in de nesten. Om de natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen een kans te geven om zich te ontwikkelen worden deze nesten met rust gelaten.

Alle bomen in de gemeente worden deze dagen gecontroleerd. Mocht er eind juni 2019 een boom zonder lint zijn, maar waar wel de rups op te vinden is, kan dit worden gemeld bij de gemeente. Dit kan via de BuitenBeter App of via website van de gemeente.

eikenprocessierups in halsteren
eikenprocessierups in halsteren

 

 

Reacties