Drie bedrijventerreinen opnieuw gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Drie bedrijventerreinen in de gemeente Bergen op Zoom zijn voor 2019, 2020 en 2021 opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Wethouder Evert Weys heeft van KIWA Nederland hiervoor vorige maand de officiële certificaten voor de bedrijventerreinen ontvangen.

Het gaat om de bedrijventerreinen:

  • Theodorushaven, Noordland en de Poort (TNP),
  • Lage Meren Meilust (LMM) in Bergen op Zoom en
  • Oude Molen (OVOM) in Halsteren zijn

Keurmeesters van KIWA Nederland beoordeelden in april dit jaar de aanwezigheid en operationaliteit van het Publieke Private Samenwerkingsverband en de veiligheid op de bedrijventerreinen. “We kwamen goed uit de audit. Daarom hebben de bedrijventerreinen Theodorushaven, Noordland en de Poort, Lage Meren Meilust en Oude Molen het certificaat van het keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen.”, aldus wethouder Weys, portefeuillehouder Economie, die hiervoor in juni van Kiwa Nederland de certficaten overhandigd heeft gekregen. Het verkregen keurmerk blijft 3 jaar geldig. Daarna volgt wederom een hercertificering.

Voor de zevende keer

In 2007 ontving bedrijventerrein TNP en de bedrijventerreinen LMM en OVOM ontvingen in 2009 voor de eerste keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. “Ik vind het een goed teken dat we dit jaar voor de zevende keer het certificaat ontvangen. We nemen de veiligheid op bedrijventerreinen, samen met onze partners – de bedrijventerreinverenigingen, gemeente Bergen op Zoom, Politie Midden en West-Brabant en Brandweer Midden en West-Brabant -, heel serieus. Met zijn allen nemen we structurele maatregelen om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren en te zorgen voor een schone omgeving. Iedereen zet zich hier op zijn/haar eigen vakgebied voor in en dat doen we ook in gezamenlijkheid. We versterken onze krachten en door een gestructureerde manier van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer op het bedrijventerrein behouden en verbeteren we steeds de kwaliteit. En dat is dit jaar wederom beloond met het certicaat”, aldus wethouder Weys.

Reacties