Groen licht voor transformatie voormalig V&D-gebouw

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

De start van de transformatie van het voormalige V&D-gebouw in het centrum van Bergen op Zoom laat niet lang meer op zich wachten.

BVR Groep

Nadat de BVR Groep uit Roosendaal het pand eind vorig jaar aankocht, is het concept inmiddels verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en heeft ook het college van B&W positief ingestemd met deze binnenstedelijke transformatie. Omdat het plan ook door de Welstands- en Monumentencommissie in hoofdlijnen akkoord is bevonden werd op donderdag een inloopavond georganiseerd om omwonenden en andere belangstellenden te informeren.

Gemixte herinvulling

Met het transformatieplan van BVR VastgoedOntwikkeling BV komt er een eind aan de leegstand van het karakteristieke jaren ’50 winkelpand dat in 2016 zijn deuren sloot.
Het is met name de mix aan functies in het gebouw die tot de verbeelding spreekt, omdat dit aansluit bij de visie die de gemeente Bergen op Zoom heeft als het gaat om het verlevendigen van de binnenstad door het toestaan van andere functies in de binnenstad dan winkels en het terugdringen van het aantal vierkante meters detailhandel.

Commerciële ruimtes en appartementen

In het nieuwe plan wordt de begane grond opnieuw ingevuld met commerciële ruimtes waardoor het pand opnieuw onderdeel gaat uitmaken van het kernwinkelgebied. Op de verdiepingen (boven de winkels) worden maximaal 45 zelfstandige appartementen toegevoegd, allen voorzien van een eigen parkeerplaats en berging die wordt gerealiseerd in de kelder van het oude warenhuis.

Door het omvormen van winkels naar wonen op de verdiepingen wordt het winkeloppervlak en de leegstand in de binnenstad met ca. 7000 vierkante meter teruggedrongen.
Het pand zal zowel inpandig als uitpandig flink worden aangepakt, waarbij de kolommenstructuur behouden blijft en ook de karakteristieken van het voormalige warenhuis niet verloren zullen gaan maar op een eigentijdse manier zullen worden meegenomen in het nieuwe bouwplan.

Oplevering

Wanneer het gebouw gereed is en wordt opgeleverd is vooralsnog niet duidelijk.
Om het plan mogelijk te maken is het doorlopen van een korte bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.
Deze procedure is mede bepalend voor de planning. BVR hoopt spoedig te kunnen starten met de sloop-en saneringswerkzaamheden.

 

Reacties